Kanta-Häme

Kela kiinnostui Kanta-Hämeen Kyytikeskuksesta

Hämeenlinnan seudulla on tehty selvitystä yhteiskunnan kustantamien kuljetusten tehostamiseksi.

Hanke on jo niin pitkällä, että käytännön toiminnan aloitusta suunniteltiin vuodenvaihteeseen.

Nyt kuitenkin myös Kela on kiinnostunut pilotoimaan kyytiyhteistyötä. Sen mukaantulo viivästyttää hanketta hieman.

Hämeenlinna, Janakkala, Hattula ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ovat jo aiemmin sopineet Kyytikeskus-palvelun yhteishankinnasta.

Kyytikeskus tarkoittaa palvelua, jossa mm. vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen tilaukset vastaanotetaan, yhdistellään kyyteihin ja välitetään ajettaviksi.

Se myös jakaa kuljetuskustannukset eri osapuolille maksettaviksi.

Suunnittelun edetessä on tullut yhä selvemmäksi, että kuntien, kuntayhtymien ja Kelan tarpeet ja tavoitteet ovat yhteneviä.

Kela vastaa sairausvakuutuslain mukaisista kuljetuksista, sairaanhoitopiiri mm. kiireettömistä potilassiirroista laitosten välillä ja kunnat mm. vammaispalvelulain mukaisista matkoista.

Neuvottelujen tuloksena on päädytty selvittämään yhteishankinnan toteuttamista siten, että kaikille Kanta-Hämeen kunnille tarjotaan mahdollisuus lähteä mukaan.

Hämeenlinnan kaupunki toimisi muiden kuntien ja kuntayhtymien puolesta yhteistoimintasopimuksella. Sote- ja maakuntauudistusta valmisteleva Oma Häme olisi mukana asiantuntijaroolissa.

Joukkoliikennekoordinaattori Maarit Kaartokallio kertoo, että luonnos yhteistoimintasopimukseksi lähtee kuntiin lähiviikkoina.

– Olemme olleet yhteydessä Kelaan suunnittelutyön aikana, mutta aikatauluamme pidettiin siellä alun perin liian tiukkana. Nyt kuitenkin Kela on valmis pilotoimaan kyytikeskusta. Tämä on Kanta-Hämeelle iso mahdollisuus.

Tämä merkitsee sekä kyytien välityksen että liikenteen kilpailuttamista. Aikaisemmin hankinta koski vain välitystä.

Näin laajasti yhteistyötä ei ole tehty muualla. Kouvolan seudulla ja Lapissa tosin on kokeilu kuntien ja Kelan kuljetusten yhdistelystä.

Kyytikeskuksen toteutus siirtyy muutamalla kuukaudella vuoden 2017 alusta eteenpäin.

– Vastapainoksi saadaan mahdollisuus valtakunnallisesti merkittävään pilottiin Kelan ja kunnan kuljetusyhteistyöstä.

Asia etenee kuntien ja Kelan päätöksentekoon lähiviikkoina.

Kunnissa virkamiehet ovat alustavasti suhtautuneet asiaan myönteisesti, mutta päätös tehdään luottamuselimissä. HÄSA

Päivän lehti

3.12.2020

Fingerpori

comic