Kanta-Häme

Kela ohjaa asiakkaita verkkoon

Hämeenlinna

Kela on valmistautunut tiukassa etunojassa vuodenvaiheeseen, jolloin toimeentulotukiasiat siirtyvät kunnilta Kelan vastuulle.

Kanta-Hämeessä sijaitsevissa Kelan toimistoissa – Hämeenlinnassa, Riihimäellä, Forssassa ja torstaisin auki olevassa Janakkalassa – asiakaspalvelua vahvistetaan yhteensä vain yhdellä työntekijällä.

Lisäys tulee Hämeenlinnaan, jossa ennestään on työskennellyt kahdeksan palveluneuvojaa. Riihimäen ja Forssan toimistossa palveluneuvojia on kolme kummassakin.

– Lisäksi Hämeenlinnan asiakaspalvelutilaan on tulossa harjoittelijoita opastamaan ja ohjaamaan asiakkaita verkon käytössä, kertoo Kanta-Hämeen asiakaspalvelupisteiden toiminnasta vastaava ryhmäpäällikkö Elina Rautio.

Harjoittelijat ovat sosionomiopiskelijoita, ja he vahvistavat Hämeenlinnan toimiston miehitystä joulukuun alusta kevättalvelle.

Jotta muutos toteutuisi mahdollisimman sujuvasti, on pohjatöiden tekeminen aloitettu hyvissä ajoin. Henkilökunnan on toivottu pitävän haluamansa hengähdystauot etukäteen, sillä tammikuun alusta helmikuun puoliväliin lomaruuhkia yritetään välttää.

– Teemme esimerkiksi asiakkaille palvelutilanteessa elämäntilannekartoitukset, joissa tarkistetaan, että asiakkaiden kaikki Kela-asiat ovat kunnossa.

Toimeentulotukeen liittyvät Kelan puhelin- ja verkkopalvelut avautuvat jo 12.12., ja puhelinajanvarausten sekä toimistoajanvarausten määrää on lisätty.

Kun asiakas varaa puhelin­ajan, soittaa Kelan palveluneuvoja takaisin ja käytännössä kaikki mahdolliset etuudet voidaan laittaa puhelimitse vireille.

– Asiakkaan kannattaa miettiä toimistoasioinnille vaihtoehtoisia asiointitapoja. Verkkoasiointi on nopein tapa asioida, ja Kelasta kyllä otetaan yhteyttä, jos papereita pitää täydentää.

Rautio vinkkaa, että jos asia pitää hoitaa kasvotusten palveluneuvojan kanssa, ovat aamupäivät siihen otollista aikaa. Ruuhkat painottuvat iltapäiviin.

Hakemusten käsittely on jaettu Kelassa viiteen vakuutuspiiriin, Kanta-Hämeen kunnat kuuluvat piiriin, jossa on yhteensä 52 kuntaa. Toimeentulotuen ratkaisuasiat keskitetään vakuutuspiirissä kolmeen toimistoon: Hämeenlinnaan, Tampereelle ja Seinäjoelle.

Hämeenlinnaan muutos tuo 12 uutta ratkaisuihin keskittyvää työntekijää. Osa heistä on rekrytoitu Kelan sisältä, osa tulee kunnista.

Sitä, kuinka paljon muutos tuo Kelalle uusia asiakkaita, ei vielä tiedetä.

– On arvioitu, että noin 70 prosenttia toimeentulotukea hakevista asiakkaista saisi jo Kelan etuutta. Tämä on etu, sillä tieto toimeentuloasiakkaiden saamista muista Kela-etuuksista on jo tiedossamme, sanoo toimeentuloturvaetuuksien ratkaisukeskuksen päällikkö Kristiina Wallenius vakuutuspiiristä.

Päivän lehti

18.2.2020