fbpx
Kanta-Häme

Kela rokotevastaisten lapsilisien poistamisesta - entä allergiset lapset?

Lähineuvola koetaan tärkeäksi kunnan tarjoamaksi palveluksi.

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) on kertonut valmistelevansa lakialoitetta, joka lakkauttaisi lapsilisät lapsiensa rokottamisesta kieltäytyviltä vanhemmilta.

Kärnän ehdotuksen mukaan lapsilisien maksamisen edellytyksenä olisi vanhempien sitoutuminen kansalliseen rokotusohjelmaan sekä neuvolakäynteihin.

Kansaneläkelaitos Kelan perhe-etuuksien etuusryhmäpäällikkö Johanna Aholainen kyseenalaistaa aloitteen ja pitää sitä todella yllättävänä.

– Onko vastaava aloite todella lapsiperheiden hyväksi ja asetetaanko tässä lapsiperheet eri asemaan, ovat pohtimisen arvoisia kysymyksiä, Aholainen sanoo.

Hän muistuttaa, että esimerkiksi rokoteallergisille lapsille ei voida aina antaa rokotteita heti. Aholaisen mukaan Kärnän aloitteen toteutuessa tulisi tarkasti pohtia, millä aikavälillä lapset pitäisi näissä tapauksissa rokotuttaa.

Kärnän valmistelema ehdotus antaisi Aholaisen mukaan myös pohdinnan aihetta moneen käytännön kysymykseen.

Kelan tehtävä olisi hänen mukaansa valvoa, että lapsi on saanut vaadittavat perusrokotukset ja käynyt neuvolassa säännöllisesti kouluikään asti. Tietojen tulisi myös olla reaaliajassa.

– Kelan kannalta ehdotus kuulostaa kieltämättä tällä hetkellä hankalalta toteuttaa käytännössä.

– Kaiken kaikkiaan tämä monimutkaistaisi lainsäädäntöä ja sen toimeenpanoa paljon. Totta kai Kela onnistuisi toteuttamaan tarvittavat järjestelyt, mutta ei se yksinkertaista olisi.

Mikko Kärnä kertoo, että sytyke aloitteelle lähti Pietarsaaren rokotevastaisuutta käsitelleestä artikkelista.

Rokotevastaisuus ja rokotteiden vapaamatkustajat ovat myös Aholaisen mielestä vakava asia, ja niistä mahdollisesti koituvat sairaanhoidon kustannukset oma ongelmansa.

– Mutta mikä on perheen ja yksilön oikeus asiassa, ja kuinka paljon valtiolla on oikeus puuttua siihen? Tässä voidaan helposti törmätä jopa perustuslakiinkin.

– Toki lapsilisä on yhteisestä kassasta rahoitettu tuki, Aholainen sanoo.

Kärnä ehdottaa aloitteessaan myös muutosta rikoslakiin. Lapsensa rokottamatta jättämisestä pitäisi hänen mukaansa voida tuomita huoltaja, jos siitä seuraa lapselle tai muille sivullisille kuolema, vamma tai muu terveydellinen haitta. LM-HäSa

Menot