fbpx
Kanta-Häme

Kelan tutkija laski, kenen kukkarosta hallitus leikkaa: ”Tulonmenetykset olisivat suurimpia pienituloisilla”

Kelan tutkija Elina Ahola on laskenut budjettiesityksen etuusleikkausten vaikutukset ihmisten talouteen.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus suunnittelee vuoden 2017 budjettiesityksessään 0,85 prosentin leikkauksia moniin sosiaalietuuksiin. Leikkaukset koskisivat kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia, kuten työmarkkinatukea, peruspäivärahaa, lasten kotihoidon tukea, kansaneläkettä ja takuueläkettä. Lisäksi leikattaisiin lapsilisiä.

– Pienituloiset menettäisivät leikkausten vuoksi eniten. Osa saatavasta säästöstä siirtyisi menoeräksi toimeentulotukeen, Ahola kiteyttää tuloksensa tutkimusartikkelissaan.

Tulonmenetykset olisivat Aholan laskelmien mukaan suurimpia pienituloisilla. Etuusleikkaukset lisäisivät hieman tulonjaon epätasaisuutta ja nostaisivat köyhyysastetta arviolta noin 0,1 prosenttiyksikköä.

Suunnitellut etuusleikkaukset veisivät useimmilta alle 100 euroa vuodessa

– 97 prosenttia kotitalouksista menettäisi leikkausten vuoksi vuodessa korkeintaan 100 euroa, Kelan tutkija Ahola arvioi selvityksensä esittelytekstissä.

Joka kolmannella kotitaloudella etuusleikkaukset eivät muuttaisi käytettävissä olevia tuloja käytännössä lainkaan. 30 prosentilla kotitalouksista tulot vähenisivät vuodessa 11–50 euroa, ja noin neljänneksellä ne vähenisivät 51–100 euroa.

Joka kymmenes kotitalous menettäisi vuodessa korkeintaan 10 euroa.

Yli 100 euron tulonmenetys koskisi vain paria prosenttia kotitalouksista.

0,85 prosentin leikkaus ei koskisi toimeentulotukea, mikä suojelee kaikkein pienituloisimpien tulotasoa.

Leikkaukset kasvattaisivat kuitenkin toimeentulotukimenoja, tutkija arvioi.

– Samalla muiden etuuksien leikkaukset johtaisivat toimeentulotukimenojen kasvamiseen. Osa saatavasta säästöstä siirtyy siis menoeräksi toimeentulotukeen, Ahola uskoo.

Kelan tutkija selvitti mikrosimuloinnilla 0,85 prosentin etuusleikkausten vaikutuksia kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin ja tulonjakoon verrattuna tilanteeseen, että etuudet olisi jätetty ennalleen. Käytettävissä olevat tulot tarkoittavat tuloja, joista on vähennetty verot. Aholan arviossa tulot on suhteutettu kotitalouden henkilömäärään.

Selvitys on osa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Tackling Inequalities in Time of Austerity – Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana (TITA) -tutkimushanketta. Hankkeessa ovat mukana Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Tukholman yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu, THL ja Kela. LM-HäSa

Menot