Kanta-Häme

Kelluvat talot ja tiiviys ennallaan

Hämeenlinnan Engelinrannan alueen kaava on tulossa hyväksyttäväksi lähiaikoina.

Koko kaavaprosessin ajan kaupungissa on keskusteltu alueen tiiviihköstä rakentamisesta ja Paasikiventien sillan kainaloon suunnitelluista kelluvista taloista. Molemmat ovat kaavaehdotuksessa mukana.

– Niistä on tullut kahdensuuntaista palautetta. Niitä on vastustettu, mutta toreilla ja turuilla on tullut myös paljon kannatusta. On päättäjien asia ratkaista, jäävätkö ne kaavaan vai eivät, sanoo yleiskaava-arkkitehti Niklas Lähteenmäki.

Engelinrannan osayleiskaavaan on sen viimeisen nähtävilläolon ja lausuntokierroksen jälkeen tehty lähinnä teknisiä muutoksia. Kaavan linjaukset ja isot ratkaisut ovat ennallaan.

– Esimerkiksi kelluvat talot ovat uudentyyppistä kaupunkirakentamista, jota tämän kaavatyön aikana on etsitty. Eihän tämä kaava tuo sinne yhtäkään kelluvaa taloa, ellei joku taho kiinnostu niitä toteuttamaan. Mutta kaava mahdollistaa niiden tekemisen, Lähteenmäki huomauttaa.

Tehokasta rakentamista taas perustellaan sillä, että se on samalla tasolla kuin Hämeenlinnan keskustassa muutenkin.

– Hämeenlinna on poikkeuksellinen pikkukaupunki siinä mielessä, että asukastiheys on samaa luokkaa kuin Helsingin kantakaupungissa eli yli 5 000 asukasta neliökilometrillä. Engelinrannan mitoitus jatkaa samaa linjaa.

Kaavaan on viime vaiheessa tehty tarkentavia määräyksiä esimerkiksi vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aina, kun kajotaan järven pohjaan, alue täytyy tutkia ennen rakentamista.

– Tämä oli museoviraston ainoa huomio loppuvaiheessa. Määräys ei estä esimerkiksi laiturirakennelmien tekemistä, mutta ensin täytyy tehdä selvitykset, Lähteenmäki sanoo.

Melua koskevia määräyksiä alueella on muutettu ely-keskuksen lausunnon perusteella. Ongelmana on moottoritieltä veden yli kantautuva melu, joka häiritsee varsinkin uimahallin ja moottoritien välisellä puistoalueella.

– Tähän on jo mietitty meluntorjuntakeinoja. Puiston reunaan voisi rakentaa jonkinlaisen mäen tai muuria moottoritien varteen. Toisaalta toiveena on säilyttää näkymä moottoritieltä kaupunkiin päin, eli korkeaa vallia ei haluta tehdä.

Lähteenmäen mukaan alueen maaperän puhdistuksesta kertyvää maa-ainesta voisi seuloa ja hyödyntää meluvalleissa, jolloin meluntorjunnan kustannukset pienenisivät.

– Ely-keskushan on ilmoittanut, että se ei osallistu kustannuksiin, Lähteenmäki kertoo.

Paasikiventieltä Engelinrannan alueelle tulevaa rengasmelua voidaan estää matalalla muurilla, joka voitaisiin tehdä ajoratojen ja kevyen liikenteen väylän väliin.

Engelinrannan osayleiskaava koskee Hämeensaaren aluetta ja Paasikiventien vartta Paasikiventien sillalle asti.

Paasikiventien toiselta puolelta mukana kaava-alueessa on ainoastaan linja-autoaseman tontti. Asemarakennus on kaavassa merkitty säilytettäväksi. Paasikiventien linjaus poikkeaa nykyisestä linja-autoaseman kohdalla kahden korttelin alueella.

Engelinrannan osayleiskaava on kaupungin yhdyskuntalautakunnan käsittelyssä tiistaina, ja on menossa sen jälkeen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksymismenettelyyn. HÄSA

Päivän lehti

1.12.2020

Fingerpori

comic