Kanta-Häme

Kelpoisuutta halutaan väljentää ensihoitopalveluissa

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausunnolle asetuksen terveydenhuoltolain ensihoitopalveluja koskevista, sote-uudistukseen liittyvistä muutoksista.

Uudessa asetuksessa täsmennettäisiin ensihoitopalvelun ja ensihoitokeskusten tehtäviä sekä kenttäjohtajan tehtäviä. Esimerkiksi ensihoitopalvelun henkilöstön kelpoisuusehtoja väljennettäisiin.

Ensivasteyksikössä täytyisi olla jatkossakin vähintään kaksi henkilöä, mutta yksi ensivastetoimintaan hyväksytyn pätevyyden saanut henkilö riittäisi nykyisen kahden sijasta.

– Ei nähdäkseni vaikuta meidän toimintaamme, vaikka esitys menisikin läpi, Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen ensihoitopäällikkö Lasse Hakala huomauttaa.

Ensivaste tarkoittaa hätätilapotilaan nopeimmin tavoittavaa yksikköä.

– Ensivaste on sopimuspalokunnan tai VPK:n yksikkö, joka tekee henkeä pelastavia toimenpiteitä, kuten elvytystä. Taustalla voi olla palomiehen tutkinto tai ensivastekoulutus.

Asetusluonnos on minimi, johon sairaanhoitopiiri voi vaatia korotusta.

– Esimerkiksi Kanta-Hämeessä on todennäköisesti jatkossakin vähintään kaksi ensivastekelpoista ensivasteyksikössä, Hakala arvioi.

Asetuksessa uutena mainittu ensihoitopalvelun yksikkö tarkoittaa yhden ensihoitajan miehittämää yksikköä, jossa on valmiudet hoidontarpeen arvioimiseen ja hoidon aloittamiseen.

Kanta-Hämeessä ei toistaiseksi ole tällaista toimintaa.

– Tämä ensihoidon yksikkö ei lähtökohtaisesti kuljettaisi jatkossakaan potilaita, Hakala selventää.

Sote- ja maakuntauudistuksessa ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy 18 maakunnalle. Uuden asetuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alusta.

Kanta-Hämeen pelastuslaitos on toteuttanut ensihoitopalvelua sairaanhoitopiirin kanssa koko maakunnan alueella vuodesta 2010. Ensihoitotyöntekijöitä on lähes 200, joista puolet on päätoimisia ensihoitajia ja puolet pelastajia.

Lakiluonnoksessa esitetään myös, että maakunnan olisi hankittava kilpailuttamalla ensihoitopalveluun kuulumattomat kiireettömät ambulanssipalvelut ja potilaiden siirtokuljetukset. HäSa

Päivän lehti

28.10.2020

Fingerpori

comic