Kanta-Häme

Kemikaali voi iskeä vuosien päästä

 
Aikuinen ihminen sietää arjen kemikaalikuormaa hyvin. Kaikki eivät kuitenkaan ole aikuisia. Etenkin sikiöt ja pienet lapset ovat herkkiä muun muassa muovien hormonihäiritsijäkemikaaleille, joita on vaikea välttää.
 
Tuleeko kosteusvoiteesta syöpä? Entä jos juo muovipullosta? Tekeekö remontti talosta allergiapesän? Arjen kemikaalit nousevat säännöllisesti otsikoihin ja keskusteluihin.
 
Tänä keväänä on puhuttu muun muassa kosmetiikan sisältämästä PHMB:stä. Aiemmin kosmetiikan säilöntäaineena sallittu polyheksametyleenibiguanidi kiellettiin kosmetiikassa vuoden 2015 alussa, sillä sen epäillään aiheuttavan syöpää.
 
Kuluttajat kuitenkin raportoivat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille ainetta sisältäviä tuotteita löytyneen kaupoista vielä tänäkin vuonna.
 
Pitkään tapetilla on ollut myös hormonitoimintaan vaikuttava bisfenoli A, jota käytetään muun muassa elintarvikemuovin raaka-aineena ja kuiteissa. Aiemmin sitä käytettiin myös tuttipullojen sisäpinnoitteena, mutta sittemmin käyttö kiellettiin EU:n asetuksella.
 
Jotta asiat eivät olisi liian yksinkertaisia, ”elintarvikekontaktimateriaalit” kuuluvat Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran vastuulle.
 
Uusia puheenaiheita löytyy jatkuvasti. Niistä aukeaa ovia eteisiin, joista puolestaan aukeaa lukuisia uusia ovia.
 
– Nämä asiat ovat hyvin monimutkaisia. Samat yhdisteet esiintyvät sekä luonnossa että muussakin ympäristössämme, ja monet modernit kemikaalit ovat turvallisempia kuin vanhat, sanoo Åbo Akademin orgaanisen kemian professori Leif Kronberg.
 
– Esimerkiksi palonestokemikaalit voivat säästää ihmishenkiä, mutta viime vuosikymmeninä on alettu epäillä useista kemikaaleista aiheutuvan terveydellisiä haittoja.
 
Hän on sitä mieltä, ettei aikuisen ihmisen kuitenkaan tarvitse pelätä kemikaaleja. Hänen mukaansa aikuiset eivät kuulu ”ensimmäiseen riskiryhmään”.
 
Kaikki ihmiset tosin eivät ole aikuisia.
 
– Ongelma on se, että lapset, varsinkin sikiöt, voivat olla todella herkkiä kemikaaleille. Monilla yhdisteillä on hormonaalisia vaikutuksia, jotka voivat häiritä sikiön kehittymistä. Osa häiriöistä tulee esiin heti, osa vasta vuosien päästä, Kronberg sanoo.
 
Hormonihäiritsijöitä esiintyy ”oikeastaan kaikkialla”: esimerkiksi palonestoaineissa, aurinkovoiteissa, tietokoneissa ja muovinpehmentimissä.
 
– Niitä on hyvin vaikea välttää. Pitäisi saada vielä enemmän tietoa, missä kaikkialla niitä esiintyy, Kronberg sanoo.
 
Tutkimus on yksi syistä, joiden vuoksi kemikaaliasiat tuntuvat Suomessa niin vaikeilta ja monimutkaisilta.
 
– Suomessa ei juuri tutkita kemikalisoitumista. Ruotsissa tutkitaan, ja käytämme heidän tuloksiaan. Tilanne johtaa siihen, ettei meillä ole alan osaamista. Nykyhallituksen politiikka myös tähtää siihen, että jos jokin tutkimusala ei suoraan tuota rahallista hyötyä, vaan ”hankaluuksia”, sitä ei tarvita, Kronberg sanoo.
 
– Olen miettinyt näitä asioita paljon. Viranomaiset tuntuvat suojaavan lähinnä teollisuutta ja tuotteiden valmistajia. Muiden Pohjoismaiden viranomaiset ovat suomalaisia ärhäkämpiä.
 
Kemikaalilainsäädännön velvoitteiden noudattamista Suomessa valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Vastuussa tuotteiden laillisuudesta ovat kuitenkin valmistajat ja maahantuojat.
 
Tukesilla on vastuullaan laaja kenttä. Markkinoilla olevia tuotteita ei tarkasteta ennakkoon lukuun ottamatta biosidi- ja kasvinsuojeluainevalmisteita.
 
Tukesilla on erillinen, syksyllä 2013 perustettu kemikaalien markkinavalvontaryhmä, joka perustettiin huolehtimaan Tukesin kemikaaliyksikölle kuuluvasta valvonnasta.
 
– Ryhmään on keskitetty seitsemän eri lain ja kahdeksan EU-asetuksen valvontatehtävät. Tukes valvoo esimerkiksi EU:n jäsenmaita sitovan REACH-asetuksen velvoitteiden noudattamista.
 
Asetus koskee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia, kertoo markkinavalvontaryhmän jäsen, ylitarkastaja Elina Vaahtovuo.
 
Hän valvoo muun muassa  REACH-asetuksen rajoituksiin ja luvanvaraisiin aineisiin ja erityistä huolta aiheuttaviin aineisiin liittyvien velvoitteiden noudattamista.
 
– Työnjaon ansiosta kaikkien ei tarvitse osata aivan kaikkea.
 
Markkinavalvontaryhmä vaihtaa tietoa keskenään, muiden Tukesin ryhmien ja muiden viranomaisten kesken. Tieto kulkee myös EU:n jäsenmaiden viranomaisten välillä esimerkiksi RAPEX-ilmoitusjärjestelmän avulla.
 
Länsimainen elintaso perustuu teollisiin kemikaaleihin, muistuttaa Leif Kronberg.
 
– Kaikki tuotteet ovat nykyään kemikaaleja. Kännykät, tietokoneet ja tv eivät toimisi ilman kemikaaleja. Periaatteessa kaikki lääkeaineet ovat kemikaaleja. Autot, junat ja lentokoneetkin ovat niitä täynnä, ja niiden toiminta on riippuvaista kemikaaleista.
 
Hipelöimme niitä itseemme koko ajan. Kemikaalitkin kuitenkin kehittyvät.
 
– Turvallisempia kemikaaleja saadaan koko ajan. On päästy eroon DDT:stä ja PCB:stä. Teollisuus tekee paljon tutkimusta itse ja tietää, että esimerkiksi sohvien palonestokemikaalit eivät ole hyviä. Se, joka löytää parempia aineita, tekee rahaa.
 
Tukesin verkkosivuilla on runsaasti tietopaketteja, joiden avulla kuluttaja saa tietoa kodin kemikaaleista ja ohjeita kemikaalialtistuksen vähentämiseen.
 
Valistuksessa on kuitenkin parantamista. Esimerkiksi neuvolat kehottavat raskaana olevia kiinnittämään huomiota lähinnä syömisiinsä.
 
Kronbergin mukaan Tanskassa ja Ruotsissa käteen annetaan myös lista vältettävistä hormonihäiritsijälähteistä. Joukossa ovat muun muassa aurinkovoiteet.
 
Tukesin työkaluja ovat tarkastuskäynnit, asiakirja- ja verkkovalvonta tuotteiden testaaminen pistokokein. Viestinnän rooli kasvaa koko ajan
 
– Tukesin lisäksi esimerkiksi Tulli valvoo tuotteita. Osa valvontahankkeista voi olla pohjoismaisia tai laajemmin EU-maiden valvontaviranomaisten kanssa toteutettavia, Elina Vaahtovuo kertoo.
 
Tukes saa vuosittain kuluttajilta 120–160 yhteydenottoa, jotka liittyvät muun muassa lelujen, korujen ja tekstiilien sisältämiin kemikaaleihin.
 
– Asia voi koskea esimerkiksi uutta huonekalua, joka haisee pistävältä, tai allergisia reaktioita, joita ovat ilmoittajan mukaan aiheuttaneet uudet huonekalut tai vaatteet.
 
Usein yhteydenotto koskee yksittäistä tuotetta. Asia kirjataan ylös, ja tilannetta seurataan, mutta toimenpiteisiin ryhdytään vasta, jos sama tuote aiheuttaa useita yhteydenottoja tai Tukes katsoo
asian tarkemman selvittämisen tarpeelliseksi.
 
– Kaikkien herkistävien tai ärsyttävien aineiden käyttöä esineissä ei ole kielletty kemikaalilainsäädännössä, Vaahtovuo muistuttaa. HäSa
 
 
Suomeksi:
REACH-asetuksen nimi tulee sanarimpsusta registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tuli voimaan 1.6.2007 ja se lisäsi teollisuuden vastuuta riskeistä, joita kemikaalit voivat aiheuttaa ihmiselle ja ympäristölle.
 
RAPEX tulee sanoista Rapid alert system for dangerous non-food products eli nopea hälytysjärjestelmä vaarallisista, ei-syötävistä tuotteista.

Päivän lehti

26.10.2020

Fingerpori

comic