Kanta-Häme

Kesälomien siirtäminen nostettiin jälleen pöydälle

Elinkeinoelämän järjestöt haluavat selvityksen, kannattaako koulujen kesälomaa siirtää nykyistä myöhäisemmäksi. Järjestöjen kyselyn mukaan yritykset kokevat hyödylliseksi ajatuksen lykätä lomia kaksi viikkoa nykyisestä.

Elinkeinoelämän keskusliiton, Keskuskauppakamarin ja Suomen Yrittäjien kyselyssä puolet yrityksistä arvioi lomien siirtämisen myönteiseksi. Vaikka vain kuusi prosenttia vastanneista pitää siirtoa haitallisena, järjestöt toteavat yritysten suhtautumisen siihen ristiriitaiseksi. 44 prosenttia ilmoitti, ettei heillä ole lainkaan kantaa asiaan.

”Yrityksillä on hyvin erisuuntaisia näkemyksiä sen suhteen, mitä käytännön hyötyjä koulujen kesälomien siirtäminen toisi yrityksen toimintaan”, järjestöjen tiedotteessa sanotaan.

Matkailualan yritykset ja etujärjestöt ovat esittäneet, että koulujen ja oppilaitosten kesälomia myöhennettäisiin lähemmäksi yleistä eurooppalaista lomakautta. Se pidentäisi matkailukautta ja tekisi mahdolliseksi ulkomaalaisten asiakkaiden nykyistä paremman palvelun. Matkailualalta on aika ajoin tehty esityksiä lomien lykkäämisestä.

Suomessa koulujen kesälomat päättyvät yleensä elokuun puolivälissä. Elokuu on kuitenkin useimmissa Euroopan maissa puhdas lomakuukausi ja jopa vilkkain sellainen.

Joillekin hyötyä…lomien siirrosta

Hämeen Matkailun toimitusjohtaja Kati Tiitola sanoo, että joillekin maakunnan matkailuyrityksille lomakauden siirtämisestä saattaisi olla hyötyä.

– Näppituntumalla voisi sanoa, että esimerkiksi Puuhamaan kaltainen matkailuyritys voisi kesälomia siirtämällä pitää ovensa avoinna nykyistä pidempään.

Tiitola muistuttaa, että ainakaan toistaiseksi ulkomaalaiset eivät ole Kanta-Hämeessä suomalaisiin nähden ratkaisevan suuri matkailujoukko.

– Jos matkailuyrityksillä on suomalaisia asiakkaita, kannattaa toimintaan jatkaa kesällä pidempään. Tällöin voidaan palvella myös ulkomaalaisia matkailijoita.

Jos kesälomia siirretään kahdella viikolla, alkavat lomat myös nykyistä myöhemmin kesäkuussa. Kesälomat alkaisivat kesäkuun puolivälissä lähellä juhannusta.

– Lomien siirtämisellä ei olisi ratkaisevaa merkitystä kesäkuun matkailulle. Vanhemmilla on kuitenkin vähän lomia kesäkuun alussa, Tiitola arvioi.

Elinkeinoelämän järjestöt katsovat, että lomien siirtämisellä on paljon yhteiskunnallisia vaikutuksia. Siirron vaikutukset ja kansalaisen yleinen suhtautuminen siihen on siksi tarpeen selvittää. (HäSa)

Mainos