Kanta-Häme

Kesäyliopistosta tulee yhtiö tai yhdistys

Hämeen liitto valmistautuu maakuntauudistukseen ja etsii kesäyliopistolle uuden toimintamallin.
– Nyt on hyvä hetki uudistaa kesäyliopiston toimintaa, miettii Kanta-Hämeen maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen. Ahonen toivoo, että muutos näkyy myös nimen valinnassa. Kesäyliopisto on vakiintunut yleisnimitys, mutta harhaanjohtava. Kuva: Terho Aalto, arkisto

Hämeen kesäyliopisto muuttuu pian joko korkeakouluyhtiöksi tai -yhdistykseksi. Mallista päättävä Hämeen liitto odottaa parhaillaan kuntien lausuntoja, joiden perusteella ratkaistaan jo alkusyksystä uusi toimintamalli. Samalla mietitään myös uusi nimi, joka on vielä mietinnässä.

Valmisteleva työryhmä on päätynyt esittämään kunnille kahta vaihtoehtoa. Yhtiömallissa Hämeen ammattikorkeakoulu Hamk ylläpitäisi kesäyliopiston toimintaa tytäryhtiössä, joka olisi rinnakkainen Hämeen ammatti-instituutti Hami oy:lle.

Yhdistysmallissa ylläpitämislupaa on ajateltu haettavaksi Hämeenlinnaan, jossa toiminta voisi sijoittua korkeakoulukampukselle ja opetusta ostettaisiin Hamkilta. Jäseninä olisivat kaikki maakunnan kunnat, mutta myös eri yliopistot ja korkeakoulut.

 

Uutta mallia etsittäessä on tavoitteena, ettei kuntien rahoitusosuus kasva nykyisestä. Kuntien maksuosuus määräytyy nykyään asukasluvun mukaan ja on 1 euro asukasta kohti. Kesäyliopiston rahoitus tulee jatkossakin muodostumaan kurssimaksutuloista (noin 70 prosenttia) ja valtionosuuksista (noin 20 prosenttia).

– Nyt on hyvä hetki uudistaa kesäyliopiston toimintaa. Yhteistyötä voidaan laajentaa tehtäväksi yhä useamman tiedeyliopiston ja -korkeakoulun kanssa. Saamme kummassa tahansa vaihtoehdossa toivottavasti Hämeen ammattikorkeakoulun kanavien kautta luotua uutta yhteistyötä esimerkiksi Aalto-yliopiston kanssa, miettii Kanta-Hämeen maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen.

Anna-Mari Ahonen toivoo, että muutos näkyy myös nimen valinnassa. Kesäyliopisto on vakiintunut yleisnimitys, mutta harhaanjohtava.

– Toimintaa on vain vähän kesällä. Avointa korkeakouluopetusta järjestetään ympäri vuoden. Kesäyliopisto järjestää myös työelämässä tarvittavia taitoja ja osaamista kehittävää sekä muuta vapaan sivistystyön koulutusta, Ahonen sanoo.

 

Muutostarve johtuu tosiasiassa valmisteilla olevasta maakuntauudistuksesta. Maan hallitus on linjannut, etteivät maakunnat voi enää järjestää koulutustoimintaa. Hämeen liitto ja Kymenlaakso taistelivat voidakseen jatkaa ylläpitäjinä, mutta ponnistukset valuivat hukkaan.

Hämeen liitto on maakunnan kaikkien kuntien kuntayhtymänä ylläpitänyt Hämeen kesäyliopistoa. Anna-Mari Ahonen pitää tärkeänä, että kesäyliopisto säilyy vahvana maakunnallisena toimijana, on se sitten yhdistys tai yhtiö.

Hämeen liitto odottaa kuntien kantaa kesäyliopiston järjestämismalliin syyskuun puoliväliin mennessä. Päätös meneillään olevan uuden rehtorin valinnasta syntyy aikaisintaan maakuntahallituksessa 17. syyskuuta ja järjestäjämallista myöhemmin syksyllä. HäSa

Hämeen kesäyliopisto

– Perustettu v.1972

– Hämeen liiton ylläpitämä.

– 4 000 opiskelijaa vuodessa, joista 800 hämeenlinnalaisia ja 600 Kanta-Hämeen muista kunnista.

– 7 päätoimista työntekijää ja 300 ulkopuolista kouluttajaa vuodessa.

– Avoimessa korkeakouluopetuksessa yhteistyötä Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.

– Opetusta Hämeenlinnassa, Forssassa ja Riihimäellä.

Päivän lehti

16.7.2020