Kanta-Häme

Keskisuurille teille pitäisi saada oma rahoitus

Hämeen liitto kaipaa keskisuurille tiehankkeille omaa toteutuskoria. Näillä tarkoitetaan noin 3-5 miljoonan euron haarukassa olevia hankkeita, jotka ovat liian suuria toteutettaviksi perusväylänhoidon määrärahoilla, mutta liian pieniä valtion budjetin kehityshankkeiksi.

Hämeen liiton hallitus on erittäin huolestunut siitä, että Uudenmaan ely-keskuksen vuotuinen rahoituskehys on alueen liikenne- ja asukasmäärään sekä taloudelliseen toimeliaisuuteen nähden jo nyt hyvin niukka. Lisäksi se on edelleen niukkenemassa.

Huolena on, että kelvottomat tiet heikentävät alueellista kilpailukykyä, liikenneturvallisuudesta ja kuljetusten toimivuudesta puhumattakaan.

Vuosia myöhässä

Tiemäärärahojen pienentyessä jatkuvasti Kanta-Hämeessä on jouduttu tilanteeseen, jossa jo nyt välttämättömät hankkeet ovat nykyaikataululla toteutuskelpoisia vasta vuosien tai vuosikymmenien kuluttua.

Alueellisten tieinvestointien pienuus heikentää elinkeinoelämän toimintaympäristöjä.

Hämeen liitto muistuttaa, että alueelliset investoinnit ovat usein jokapäiväisen arkiliikkumisen kannalta tärkeitä, usein pienehköjä hankkeita muun muassa kevyen liikenteen väyliin ja liittymien parantamiseen.

Hankkeet siirtyvät vuodesta toiseen. Hämeen liitto esittää, että Uudenmaan ely-keskus pyrkii omin toimin aktiivisesti edistämään maakunnalle tärkeiden, liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja sen aiesopimukseen sisältyviä hankkeita.

Kaksi kasvukäytävää

Yksi kärkihankkeista hankkeista on kakkostien eli Helsinki-Forssa-Pori -tien liikenneturvallisuuden ja välityskyvyn on parantaminen.

Koko valtakunnalle on tärkeätä, että Helsinki-Hämeenlinna-Tampere -rataosuuden välityskykyä parannetaan kysyntää vastaavaksi rakentamalla lisäraiteita.

Suomen HHT-kasvukäytävä pitää ottaa aiempaa vahvemmin huomioon aluekehittämisessä. Myös toisen kasvukäytävän, Helsinki-Forssa-Pori (HFP) avaamista pidetään Hämeen liitossa koko valtakunnalle hyödyllisenä hankkeena.

Hämeen liitto painottaa, että alemmanasteisenkin tieverkon kunnossapidon rahoitusta on lisättävä.

Hämeen liitto painottaa, että Itä-länsi -yhteyden sujuvoittamien on välttämätöntä, erityisesti Pietarin seudun avaamien matkailu- ja liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi koko eteläisessä Suomessa. Tähän liittyvät mm. kymppitien ja kantatie 54:n parantaminen. (HäSa)

Menot