Kanta-Häme

Keskussairaalan potilaat tyytyväisiä palveluihin

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri kysyy jatkuvasti asiakaspalautetta. Sekä vuosina 2010, 2011 että 2012 tehtyjen kyselyjen mukaan potilaat arvostavat eniten lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan ammattitaitoa. Siihen ollaan myös erinomaisen tyytyväisiä.

Kaikkina kolmena vuonna yli 90 prosenttia kyselyihin vastanneista on sitä mieltä, että hoitohenkilökunnan ammattitaito on hyvä tai erittäin hyvä.

Lääkärit tulevat ammattitaidossa aivan kannoilla, vain muutaman prosenttiyksikön päässä hoitajista.

Huonon tai erittäin huonon arvosanan antoi esimerkiksi vuonna 2012 sekä hoitajille että lääkäreille vain 3 prosenttia vastaajista.

Esimerkiksi operatiivisen tulosalueen hoitohenkilökunnalle antoi vuonna 2012 hyvän tai erittäin hyvän arvosanan jopa lähes 100 prosenttia vastaajista.

Myös hoitohenkilökunnan käytöstä pitää ylivoimainen valtaosa vastaajista hyvänä. Lääkäreiden käytös jää vähän jälkeen. Hyvin tai erittäin hyvin käyttäytyy kyselyiden mukaan alle 90 prosenttia sairaanhoitopiirin lääkäreistä.

Yli 80 prosenttia on kyselyjen mukaan sitä mieltä, että tietosuoja ja salassapito toteutuvat hyvin tai erittäin hyvin. Samaa hyvää tasoa on hoitoon ohjauksen ja neuvonnan sekä jatko-ohjeiden selkeyden saamat arviot.

Puutteita tiedonsaannissa

Asiakaspalautteiden mukaan tyytymättömyyttä herättävät eniten tiedonsaannin puutteet sellaisissa tapauksissa, jos vastaanottoaika sairaalassa ei toteudukaan sovitusti. Kyselyihin vastanneista kymmenisen prosenttia kokee sen joko huonona tai erittäin huonona asiana.

Mahdollisuus vaikuttaa omaan hoitoon ja vastaanottoaikojen pitävyys ovat kaksi muuta eniten huonoja arvosananoja kerännyttä arvioinnin kohdetta kyselyissä. Prosenttiosuudet jäävät kuitenkin alle kymmenen.

Esimerkiksi viime vuonna 6 prosenttia kyselyyn vastanneista antoi vastaanottoaikojen pitävyydelle huonon tai erittäin huonon arvosanan. Vuonna 2011 prosenttiluku oli 8.

Palautetta sairaanhoitopiirille voi antaa paperilomakkeilla ja internetissä sairaanhoitopiirin sivuilla. Palautetta kerätään kahdesti vuodessa myös kootusti kaikilta sairaalan palveluja käyttäneiltä.

Viime vuonna eniten palautetta (yli 700 palautetta) tuli operatiivisen tulosalueen palveluista (mm. kirurgia, naistentaudit, silmä- ja korvataudit, synnytyksen, tehostettu hoito).

Konservatiivisen tulosalueen palveluista (mm. päivystyspoliklinikka, sisätaudit, neurologia, kuntoutus ja fysiatria) tuli palautteita runsaat 600 kappaletta ja psykiatrian tulosalueen runsaat 300 palautetta.

Palautekyselyjen tulokset koskevat koko Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriä eli sekä Hämeenlinnan että Riihimäen yksiköitä. (HäSa)

Päivän lehti

26.9.2020

Fingerpori

comic