Kanta-Häme

Keskussairaalan tuottavuus parani ja kustannukset supistuivat

Kanta-Hämeen keskussairaala on parantanut tällä vuosikymmenellä tuottavuuttaan.

– Pienemmällä panostuksella on pystytty saamaan enemmän aikaan, johtajaylilääkäri Seppo Ranta tiivistää.

Sairaanhoitopiiri on noussut kuuden tuottavimman sairaanhoitopiirin joukkoon. Kokonaisuutena keskussairaalat ovat viime vuonna parantaneet tuottavuuttaan enemmän kuin muut sairaalat.

Yliopistosairaaloista kaikkein tuottavimmin toimi Tampereen yliopistosairaala.

Kustannuskehitys on Kanta-Hämeen keskussairaalassa saatu pysymään aisoissa. Se on laskusuunnassa. Vain neljä muuta sairaanhoitopiiriä on pystynyt samaan.

Muista sairaaloista myös Forssan sairaala on pystynyt vähentämään kustannuksiaan vuosien 2011-2015 vertailussa.

Tuottavuuden vertailu on hankalaa, koska sairaalat tilastoivat eri tavoin suoritteitaan. Tuottavuuden kehittämiseen on tulevaisuudessa kaavailtu taloudellisia kannustimia.

– Vertailtavuus ei ole hyvä vielä. Mittausjärjestelmiin liittyvät erot tekevät sen hankalaksi. Siksi se voi vielä vaikuttaa sairaanhoitopiirien rahoitukseen, Ranta korostaa.

Hän ehdottaa, että kokonaisuutta voisi yksinkertaistaa.

– Poimittaisiin kaikilta tuottajilta sama, tiivistetty toimintakokonaisuus.

Tuottavuuden paranemiseen Kanta-Hämeen keskussairaalassa on useita syitä.

– Vapautuneita virkoja ja toimia ei ole automaattisesti täytetty. Jäljellä olevaa resurssia on pohdittu tarkkaan, mihin sitä käytetään.

Sairaanhoitopiirissä on kehitetty toimintatapojen kokonaisuuksia.

– On karsittu toimia, joista potilaalle ei ole suoranaista lisäarvoa. Aktiivisesti on virtaviivaistettu prosesseja.

Rannan mielestä edelleenkin on paljon parantamisen varaa.

– Kun joitain toimintoja on systemaattisesti kehitetty, on havaittu, että asioita tehdään yhä, koska ”näin on aina tehty”. Tätä työtä pystyy vielä jatkamaan pitkään. Potentiaalia on paljon.

Perusterveydenhuollon kanssa on Rannan mielestä tärkeää käydä läpi mahdollisia päällekkäisyyksiä.

– Siitäkin on saavutettavissa paljon. On toimintoja, jotka menevät tarpeettomasti päällekkäin. Samaa asiaa tehdään molemmissa.

Digitaalisuudessa sairaanhoitopiiri voisi ottaa esimerkkiä terveyskeskuksen Oma terveyteni -palvelusta.

– Se on hyvä esimerkki, jota voisi laajentaa koko maakuntaan.

Ensi vuonna keskussairaala ja terveyskeskukset (paitsi Forssan seutu) saavat yhteiset tietokannat.

– Se nopeuttaa toimintaa nykyiseen verrattuna. Voi esimerkiksi tarkistaa, onko jokin labra otettu juuri terveyskeskuksessa. Vältytään päällekkäisyyksiltä. HÄSA

Päivän lehti

27.10.2020

Fingerpori

comic