Kanta-Häme

KHO hylkäsi Velssin louhintavalitukset

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistyksen sekä yksityishenkilöiden valitukset, jotka koskevat Siirin Velssinmäen louhintaa.

Näin ollen Hämeenlinnan rakennus- ja ympäristölautakunnan pari vuotta sitten alueen maanomistajalle Jakob Krogiukselle myöntämä maa-ainesten ottolupa jää voimaan. Lisäksi lautakunta voi ratkaista aiheeseen liittyvän ympäristöluvan.

Maanottolupa on myönnetty kymmeneksi vuodeksi, jonka aikana alueelta on mahdollista louhia lähes miljoona kuutiota kiveä.

Riittävä oravaselvitys

Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys vetosi maa-aineslupaa koskeneessa valituksessaan muun muassa siihen, ettei alueen luontoarvoja ole hakemusvaiheessa riittävästi selvitetty. Yhdistys vetosi etenkin mahdollisiin liito-oravahavaintoihin, joita tehtiin ennen alueen hakkuita.

Kohteeseen on myöhemmin tehty Velssinkallion liito-oravaselvitys, jonka mukaan alueelta ei ole tavattu liito-oraavaan viittaavia merkkejä.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan liito-oravaselvitystä on pidettävä riittävänä, eikä maa-aineslupaa ole sen vuoksi syytä kumota.

Sen mukaan hankkeesta ei myöskään aiheudu huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa. Toiminnasta ei myöskään aiheudu niin paljon melun ja pölyn leviämistä, että se estäisi luvan myöntämisen.

Toinen valitus

KHO hylkäsi samalla myös maa-ainesten ottamisen ympäristölupaa koskevan valituksen.

Hämeenlinnan ympäristö- ja rakennuslautakunta myönsi marraskuussa 2011 ympäristöluvan kallion louhintaan ja murskaukseen ja asfaltin valmistukseen. Luonnonsuojeluyhdistys valitti päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen, joka palautti asian lautakuntaan uudelleen ratkaistavaksi puuttuneen liito-oravaselvityksen vuoksi.

Yhdistys ja yksityishenkilö valittivat hallinto-oikeuden päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yhdistyksen mielestä asia olisi pitänyt lautakunnan sijaan palauttaa lupaviranomaisille kokonaan uudelleen käsiteltäväksi.

Korkein hallinto-oikeus jätti yhdistyksen valituksen kokonaan tutkimatta ja hylkäsi yksityishenkilön valituksen. (HäSa)

Päivän lehti

24.10.2020

Fingerpori

comic