Kanta-Häme Janakkala

Kielen opiskelu alkaa keväällä kaikilla ekaluokkalaisilla – Pääpaino on suullisissa taidoissa

Vuodenvaihteen jälkeen vieraan kielen opiskelu on arkea myös ekaluokkalaisille. Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti.
Turengin koulun tokaluokkalainen Jose Kallioinen ja kieltenopettaja Virpi Löyttyniemi harjoittelevat onkimispelin avulla englanniksi värejä ja numeroita. Kuva: Pekka Rautiainen
Turengin koulun tokaluokkalainen Jose Kallioinen ja kieltenopettaja Virpi Löyttyniemi harjoittelevat onkimispelin avulla englanniksi värejä ja numeroita. Kuva: Pekka Rautiainen

Kaikki tänä syksynä koulunkäynnin aloittaneet ekaluokkaiset aloittavat ensimmäisen vieraan kielen opinnot jo kevätlukukaudella.

Janakkalassa on päädytty siihen, että ensimmäisellä ja toisella luokalla englanninopetuksesta vastaavat alkuopetuksen luokanopettajat. Koska vieraan kielen opettaminen on monille heistä uutta, ovat Turengin koulun kieltenopettajat Satu Kinnunen ja Virpi Löyttyniemi syyslukukauden aikana pyrkineet tutoreina helpottamaan heidän tehtäväänsä.

He ovat työstäneet varhennetun vieraan kielen opetukseen soveltuvaa opetusmateriaalia ja pitäneet kunnan 1. ja 2. luokan opettajille workshop-koulutusta.

– Alkuopettajilla on vahva tietämys alkuopetuksen opetustavoista ja omasta ryhmästään. Me kieltenopettajina autamme ja annamme vinkkejä kielenoppimisesta ja sen toiminnallisista työtavoista, Kinnunen ja Löyttyniemi kertovat.

Erilaisia ratkaisuja

Janakkalassa tutorointi on voitu järjestää kunnalle myönnetyn hankerahan turvin. Kielenopetuksen tutoreille on tähän tehtävään varattu kaksi tuntia viikossa.

Muunkinlaisia malleja on Suomessa valmisteltu. Joissakin kunnissa varhennetun A1-kielenkin opetus on kieltenopettajien vastuulla. Joillakin paikkakunnilla taas on päädytty työparimalliin, jossa kieltenopettaja on luokanopettajan parina.

– Meidänkin on tarkoitus jalkautua oppitunneille kevään aikana tutortuntien puitteissa, Löyttyniemi jatkaa.

He jatkavat myös keväällä arviointiasioihin keskittyvien workshopien tiimoilta. Ensi syksyksi he ovat kaavailleet varhennetun kielenopetuksen treffejä, joilla opettajat pääsisivät jakamaan kokemuksia, hyviä käytänteitä ja materiaaleja toisten kanssa.

Täydennyskoulutus tullut tarpeeseen

Tutoreiden mukaan netti on pullollaan opetusmateriaalia, mutta haasteena on käyttökelpoisen materiaalin löytäminen.

– Me olemme tehneet esikarsintaa toisten puolesta. Olemme myös itse tehneet digitaalista ja toiminnallista materiaalia. Olemme rakentaneet pelejä, askarrelleet ja laminoineet.

Luokanopettaja Saara Siren pitää annettua täydennyskoulutusta tervetulleena.

– On ollut kiva saada vinkkejä siitä, millä keinoilla ihan helpoilla ja pienilläkin jutuilla kieltenopetusta voi ottaa mukaan koulupäiviin, Siren sanoo.

Opettajat myös korostavat yhdessä tekemistä ja jakamisen kulttuuria. Yhden tekemä materiaali on kaikkien käytössä.

Turengin koulun tokaluokkalaiset Elsi Tuomi (vas.) ja Niina Maria Tapola tuntevat englannin kielen ruoka-ainesanastoa jo hyvin. Kieltenopettaja Satu Kinnusella on opetusvälineenään monesta lastenhuoneesta tuttuja esineitä.

Pääpaino suullisissa taidoissa

Tähän asti vieraan kielen opetus on yleisesti alkanut vasta peruskoulun kolmannella luokalla. Janakkalassa on jo pitkään järjestetty tokaluokkalaisille kielisuihkutusta puoli tuntia viikossa.

Vastedeskin eka- ja tokaluokkalaisten vieraan kielen opetuksessa pääpaino on suullisissa taidoissa, eikä luku- ja kirjoitustaitoa edes edellytetä opetuksen alussa.

A1-kielen varhennetun kielenopetuksen opetussuunnitelman mukaan opetuksen tehtävänä on muun muassa herättää oppilaiden myönteinen asenne kielenoppimiseen, vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin oppimiskykyihinsä ja rohkaista käyttämään vähäistäkin kielitaitoa.

– Myös oppilaat pääsevät vaikuttamaan siihen, mitkä aihepiirit heitä kiinnostavat. Esimerkiksi joku voi olla kiinnostunut maatilan eläimistä, toinen autosanastosta, opettajat kertovat.

Pelejä ja arjen tilanteita

Janakkalassa kaikki opiskelevat ensimmäisen vieraana kielenä eli A1-kielenä englantia. Isommilla paikkakunnilla A1-kielessä voi olla valinnanvaraa.

Kielenopetus voidaan tuoda pieninä palasina osaksi koulupäivää. Opetuksessa hyödynnetään leikkejä, pelejä, musiikkia, draamaan ja arjen tilanteita.

– Rohkaisemme siihen, että oppilas uskaltaa aukaista suunsa ja pienikin osaaminen otetaan heti käyttöön, Satu Kinnunen sanoo.

Motivaatiosta ei opettajien mukaan ole puutetta.

– Motivointia ei tarvita. Englannin kieli on oppilaille väline netin maailmaan, Virpi Löyttyniemi sanoo.

Rohkeasti käyttämään kielitaitoa

Opettajien mukaan on jännittävä nähdä, miten kielenopetuksen aloittaminen entistä varhemmin näkyy oppilaiden osaamisessa.

– Jo nyt on huomannut sen, että oppilaat osaavat enemmän ja sanavarasto on laajemmin kuin aiemmin, vertailee Satu Kinnunen.

Opettajat toivovat, että uudistuksen myötä oppilaiden rohkeus käyttää kieltä vahvistuu entisestään.

– Jännittävä myös nähdä, miten tämä vaikuttaa ääntämiseen, kun kirjoitettu kieli ei ole oppimisen alkuvaiheissa pääroolissa, Virpi Löyttyniemi pohtii. HäSa

Lue myös:

Ensi vuonna kaikki ekaluokkalaiset opiskelevat vierasta kieltä – Tätä mieltä ranskan opettaja on kielivalinnoista

Harvojen mahdollisuudesta tulee jokaisen koululaisen etu – ensimmäisen vieraan kielen opiskelu alkaa ensimmäisellä luokalla

Vierasta kieltä ekalta luokalta lähtien

Valtioneuvosto päätti vuonna 2018, että ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen opetus alkaa vuodesta 2020 alkaen viimeistään peruskoulun ensimmäisen vuoden keväällä.

Opetuksessa halutaan hyödyntää lapsille luontaista kielellistä herkkyysikää.

Uudistuksella pyritään vähentämään alueellista ja sosioekonomisesta taustasta johtuvaa kielitarjonnan ja kielen opiskelun epätasa-arvoistumista.

A1-kielen opetus lisää perusopetuksen tuntimäärää kahdella viikkotunnilla luokilla 1–2.

Muutoksen kustannukset korvataan kunnille valtionosuuksien kautta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö varasi myös lisärahoitusta opettajien täydennyskoulutukseen.

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö