Kanta-Häme

Kierrätyskartongista biohajoavia vaippoja

VTT on kehittänyt menetelmän, jonka avulla kierrätyspaperia ja -kartonkia voidaan käyttää kuitukankaiden raaka-aineena. Kuitukankaista valmistetaan muun muassa hygienia- ja kodinhoitotuotteita, kuten lasten vaippoja, terveyssiteitä ja siivouspyyhkeitä.

– Kartonkipohjaisen kuitukankaan valmistuskustannukset ovat noin 20 prosenttia alhaisemmat kuin puuraaka-aineesta valmistetun kuitukankaan. Kierrätyspaperista tai -kartongista valmistettavat kuitukankaat voivat avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia muun muassa metsäteollisuudelle, sanoo tutkimusprofessori Ali Harlin.

Kuitukankaat ovat tyypillisesti kulutushyödykkeitä, jotka päätyvät käytön jälkeen kaatopaikoille muun yhdyskuntajätteen mukana. Pelkästään pääkaupunkiseudulla syntyy vuosittain arviolta 10 000 tonnia vaippa- ja terveyssidejätettä.

Kuitukankaiden raaka-aineena on yleensä luonnossa hajoamaton polyesteri. Tähän asti biopohjaisten kuitukankaiden markkinoille tuloa ovat jarruttaneet korkeaksi kohoavat tuotantokustannukset. Biopohjaisten kuitukankaiden raaka-aineena on tähän saakka käytetty puuta.

– Uuden menetelmän ansiosta biopohjainen kuitukangas on myös hinnaltaan aiempaa kilpailukykyisempää muovipohjaiseen tuotteeseen nähden. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia saattaa avautua melko nopeallakin tähtäimellä, sillä kierrätyskuituisen kuitukankaan valmistukseen tarvittava teknologia on jo olemassa, Harlin selvittää.

Sovelluksilla kysyntää

Kierrätyspaperia syntyy Euroopassa vuosittain noin 60 miljoonaa tonnia, josta kartongin osuus on noin 40 prosenttia.

Harlinin mukaan kierrätyspaperia hyödyntäville uusille sovelluksille ja teknologioille on kysyntää, sillä EU:n tavoitteena on nostaa paperin kierrätysastetta 70 prosentin tasolle.

Kuitukankaiden valmistuksessa oleellista on puhdistaa kartonki täyteaineista, ligniinistä ja hemiselluloosasta. Liukosellun valmistamiseksi VTT on sovittanut yhteen useita kuidunprosessointimenetelmiä, joiden avulla kierrätyskartongista saadaan talteen puhdas selluloosa.

Erilaisia kuitukankaita valmistettiin Euroopassa noin 1,9 miljoonaa tonnia vuonna 2011. Kuitukankaiden maailmanlaajuisten markkinoiden ennustetaan jatkavan voimakasta kasvua lähivuosien aikana.

Hygienia-, terveys- ja siivoustuotteiden lisäksi kuitukankaiden sovelluksia käytetään muun muassa rakennusteollisuudessa. (HäSa)