Kanta-Häme

Kiertokapula lisää kyllästetyn puun varastointia Rehakassa

Kiertokapula oy haluaa lisätä vuosittaista kyllästetyn puun vastaanottomäärää Rehakan jätteenkäsittelyalueella. Siksi se hakee aluehallintovirastolta muutosta ympäristölupaansa tälle ja ensi vuodelle.

Hakemuksessa esitetään, että kyllästetyn puun vuotuista vastaanottomäärää nostetaan tilapäisesti nykyisestä 3 000 tonnista 6 000 tonniin. Kerralla varastoitavaan määrään se ei kuitenkaan hae muutosta. Kerrallaan alueella saa varastoida enintään 9 000 tonnia kyllästettyä puuta.

Varastoinnin jäte puujäte toimitetaan Ekokemille poltettavaksi.

Varastointi siirtyy Hausjärvelle

Suunnitelmien mukaan kyllästetyn puun varastointi päättyy Rehakassa ensi vuoden loppupuolella. Silloin se siirtyy Ekokemin Kuulojan käsittelylaitokseen Hausjärvelle.

Janakkalan ympäristölautakunta ei vastusta kyllästetyn puun varastoinnin väliaikaista lisäämistä. Se lausuu aluehallintovirastolle, että haitta-aineita pitää ehkä alkaa tarkkailla nykyistä tiheämmin ja että käsittelykentän vedet tulee johtaa viemäriin ja puhdistamolle.

Lisäksi saostuskaivoista, kentältä ja tasausaltaasta poistettavan kiintoaineksen haitta-ainepitoisuudet on määritettävä, ja niiden edelleen sijoittamisesta on määrättävä luvassa erikseen. (HäSa)

Päivän lehti

19.1.2020