Kanta-Häme

Kiipulasäätiö alkaa vetää uutta erityisoppilaiden työllistymishankketta Päijät-Hämeessä – "Hyötyä myös Kanta-Hämeeseen"

Päijät-Hämeen yhteistyöstä saadaan hyötyä myös Kanta-Hämeeseen. Ammatillisten oppilaitosten yhteistyö vahvistaa niiden näkyvyyttä yrityspuolella, ja oppilaiden työllistyminen vaikuttaa pian oppilaitosten rahoitukseen.
Kiipulan ammattiopisto järjestää valmentavaa koulutusta ja ammatillista perustutkintokoulutusta erityisopetuksena. Päätoimipaikka on Turengissa, jossa opiskelijat pääsevät esimerkiksi käymään uimahallissa. Kiipulasäätiö toteuttaa koulutusta myös muun muassa Lahdessa.

Turenkilainen Kiipulasäätiö lähtee vetämään uutta foorumia, jolla vahvistetaan erityisopiskelijoiden työllistymistä Päijät-Hämeessä.

Perjantaina Lahdessa allekirjoitetussa verkostosopimuksessa ovat mukana Kiipulan lisäksi Hämeen TE-toimisto, Kela sekä Päijät-Hämeen sote-toimijat, oppilaitoksia ja keskeisiä järjestöjä.

Mikä on Kiipulasäätiön rooli yhteistyössä, kehitysjohtaja Petteri Ora?

– Pidämme yllä verkostoa ja järjestämme tapaamisia. Kuuntelemme osallistujien henkilöstöä ja asiakkaita siitä, miten yhteistyötä pitäisi kehittää ja miten saataisiin sekä meidän että muiden organisaatioiden opiskelijoita töihin tai ainakin paremmin kiinni yhteiskuntaan.

– Meillä on Lahdessakin ammatillista erityisopetusta vaativan erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille ja aikuisille. Heidän tähtäimenään on työllistyminen, mutta se ei ole aina helppoa. Verkosto laventaa näköalaa ja kontaktipintaa sekä tuo yrityskontakteja myös meidän opiskelijoillemme.

Yhteistyöverkosto toimii Päijät-Hämeessä. Vaikuttaako se silti jotenkin naapuriin Kanta-Hämeeseen?

– Se on mahdollista. Suurin osa Lahden opiskelijoistamme tulee Päijät-Hämeen alueelta, mutta Hämeen TE-toimisto vaikuttaa myös Kanta-Hämeen puolella. Jos keksimme hyvän yhteistyökuvion Päijät-Hämeessä, se otetaan ilman muuta TE-toimiston kautta käyttöön myös Kanta-Hämeessä.

Kiipula on mukana vastaavassa, vuoteen 2020 kestävässä Työuralle-hankkeessa Kanta-Hämeessä. Hyödyttävätkö hankkeet toisiaan?

– Hankkeet tukevat ehdottomasti toisiaan. Kiipulan aloitteesta lähti liikkeelle Työuralle-hanke, jossa ovat mukana kaikki Kanta-Hämeen isot ammatilliset oppilaitokset. Ammatillisen koulutuksen uudistuneessa laissa painottuu entistä enemmän työelämän kanssa tehtävä yhteistyö. Muutaman vuoden sisällä myös ammatillisten oppilaitosten rahoitukseen vaikuttaa se, miten oppilaita saadaan työllistettyä. Uraohjaus tarkoittaa sitä, että opintojen alusta asti mietitään mihin, miten ja millä osaamisella opiskelija voisi työllistyä.

Miten oppilaitosten yhteistyö hyödyttää nuorten työllistymistä?

– Lahden seudulla on enemmän mukana palvelujärjestöjä ja Kanta-Hämeessä oppilaitoksia. Kanta-Hämeessä vahvuus on siinä, että yhdessä olemme riittävän isoja näkyäksemme kattavasti myös yrityspuolelle. Mitä paremmin työnantajat tuntevat meidät, sitä helpompi on mennä sinne opiskelijan kanssa. HäSa

Erityisopiskelijoita autetaan työelämään

Perjantaina allekirjoitetun Päijät-Hämeen verkostosopimuksen on tarkoitus edistää osatyökykyisten työllistymistä ja osallisuutta.

Yleistavoite on lisätä ammattilaisten yhteistyötä, jotta erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat löytävät sujuvammin paikkansa työelämästä tai osallisuutta tukevista palveluista opintojen jälkeen.

Verkostossa parannetaan keskinäistä tiedonkulkua ja etsitään innovatiivisia tapoja työskennellä yhdessä.

Toiminnan vetäjäksi kutsuttu Kiipulasäätiö vastaa myös verkoston toimintasuunnitelman koordinoinnista.

Yhteistyöverkosto on saanut alkunsa alueellisen Pähee OTE -projektin myötä. Kyse oli yhdestä hallituksen OTE-kärkihankkeen kokeilusta, joka tavoitteli osa-aikatyökykyisten tehokkaampaa pääsyä palveluihin ja etenemistä työllisyyspolulla.

Verkosto jatkaa Pähee OTE –projektissa kehitettyjen käytäntöjen juurruttamista käyttöön. Näitä ovat mm. henkilökohtaisen budjetoinnin ajatuksen eteenpäin vieminen, vammaisten oman mediatiimin käytön tukeminen sekä vertaisvalmentajatoiminta.

 

Päivän lehti

3.8.2020