Kanta-Häme

Kiista esiopetuksesta etenee Lopella

Kasvatus- ja koulutuslautakunta (kakola) pitää parhaana vaihtoehtona säilyttää esiopetus hallinnollisesti edelleen varhaiskasvatuksen alaisena Lopella.

Esikoulutoiminnan johtajina toimivat siis jatkossakin päiväkodin johtajat eivätkä koulujen rehtorit. Näin, jos myös kunnanvaltuusto asettuu kakolan kanssa samalle kannalle.

Kakola perustelee lausuntoaan toteamalla, ettei selvitystyö osoita uuden hallintomallin tuovan toiminnan laatuun, palveluiden saatavuuteen ja kustannuksiin liittyvää lisäarvoa.

Lautakunta toteaa, että aamupäivätoimintaa on mahdollista kehittää myös nykyisellä hallintomallilla yhteistyössä koulun ja varhaiskasvatuksen välillä.

Lopella on vuoden verran selvitelty esiopetuksen järjestämisen hallinnon ja johtamisen järjestämistä. Launosten ja Läyliäisten koulujen laajentamisen yhteydessä esiopetukselle on varattu tilat koulurakennuksista.

Esikouluopetus siirtyy joka tapauksessa kouluille valmistuneisiin esikoulutiloihin.

Selvitystä valmistellut virkamiestyöryhmä päätyi esittämään, että esiopetus siirrettäisiin varhaiskasvatuksen piiristä koulutoimelle rehtorien alaisuuteen.

Siirto olisi mahdollistanut uuden esikoululaisten sekä ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden aamupäivätoiminnan käynnistämisen. Lautakunta korostaa lausunnossaan, että varhaiskasvatuksen alaisena lapsen päivä pysyy ehyempänä ja perheen näkökulmasta yhteistyö on luontevampaa.

Valtuusto ei syyskuussa tyytynyt ensimmäiseen esitykseen vaan pyysi tarkempia lisäselvityksiä. Nyt selvitykset on saatu valmiiksi ja käynyt kakolassa lausunnolla ennen kuin kunnanhallitus pääsee tekemään oman esityksensä valtuustolle. HÄSA

Päivän lehti

5.12.2020

Fingerpori

comic