Kanta-Häme

Kiista Velssin asfalttiasemasta jatkuu avissa ja KHO:ssa

Tiedottamista ja viestintää tulisi silti parantaa.
Asfalttiasemaa suunnitellaan Velssiin samalle alueelle, jossa on jo kiviaineksen louhintaa. Kuva: Rauno Lahti

Kaupunginhallitus totesi Velssin asfalttiasemasta, että tämäntyyppisiä asioita valmisteltaessa on tiedotusta ja viestintää parannettava.

Muuten kaupunginhallitus pyrkii kumoamaan lausunnossaan aluehallintovirastolle tehdyn kantelun väittämiä. Lisäksi se hylkäsi vaatimuksen alkuperäisen suunnittelutarvepäätöksen poistamisesta.

Taustalla on YIT:n uudelle asfalttiasemalle hakema suunnittelutarveratkaisu Velssiin.

Siihen Siiri-Velssi-Kankainen -asukasyhdistys on ollut hyvin tyytymätön. Päätöksestä ei valitettu ajoissa, joten se on lainvoimainen.

Asfalttiaseman päästöjä pelätään, sillä nykyisen Mäkelän teollisuusalueella toimivan aseman hajuista lähiseudun asukkaat ovat valittaneet jo pitkään.

Asukasyhdistys vaatii päätöksen poistamista kaupungilta, mutta myös korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Kaupunki katsoo, ettei suunnittelutarveratkaisua käsiteltäessä ole tehty virheitä, joten syytä päätöksen purkamiseen ei ole.

Aville antamassaan lausunnossa kaupunginhallitus kiinnittää huomiota mm. siihen, ettei kyseessä ole nykyisen asfalttiaseman siirrosta, vaan uuden paremmalla tekniikalla toimivan aseman rakentamisessa.

Samalla viitataan Velssin louhinta- ja murskaustoiminnan ympäristölupaan, jossa on maininta asfalttiasemasta.

Kiistaa on myös siitä, kuinka etäällä lähin naapuri sijaitsee sekä siitä, kuultiinko naapureita riittävän laajalti.

Lisäksi liikenteen häiritsevyydestä on erilasia näkemystä, sillä se ei kulje asuinalueen läpi, vaan kääntyy 10-tien tuntumassa pois kadulta metsäautotielle.

Lulu Ranne (ps.) esitti, että asfalttiasemasta tehty päätös poistettaisiin, mutta ei saanut esitykselle kannatusta. HÄSA