Kanta-Häme

Kilpailutusehdot muuttuivat suosituksiksi

Jätelautakunta käsittelee tällä viikolla toistamiseen kilpailutussuosituksia. Ne ovat käytännössä samat, jotka palautettiin valmisteluun kuukausi sitten.

Tosin tuolloin niitä kutsuttiin esityksessä vielä kilpailutusehdoiksi.

Taustalla on se, ettei jätelautakunta Kolmenkierrolla ole juridista asemaa tehdä kilpailutus- tai hankintapäätöksiä.

Jätehuollon operatiivinen vastuu on kunnilla ja niiden hankintayksiköillä. Tässä tapauksessa hankintayksikkönä toimii Kiertokapula oy.

Jätehuoltokoordinaattori Satu Ala-Könni sanoo, että tämän vuoksi puhutaan nyt suosituksista eikä ehdoista.

– Harkintavalta on kunnilla ja Kiertokapulalla. Jätelautakunnan suosituksista voi poiketa, jos se on kunnan ja kuntalaisten edun vuoksi tarpeellista. Toivomme silti, että suosituksia mahdollisimman pitkälle noudatettaisiin.

Suosituksena on, että huolehdittaisiin erikokoisten yritysten mahdollisuuksista osallistua ja myös voittaa kilpailutuksia.

Näin taataan se, että pidemmälläkin aikavälillä Kolmenkierron alueella toimii alan yrityksiä.

Jätteenkuljetuksen urakoista ei tulisi mielellään pyytää kokonaistarjousta, koska se heikentää pienempien urakoitsijoiden mahdollisuuksia voittaa kilpailutuksissa.

Urakka-alueiden koossa tulisi ottaa huomioon erikokoisten yritysten mahdollisuudet osallistua niistä kilpailemiseen.

Huomioon otettava tekijä on myös se, että urakka-alueita tulisi voida muodostaa tarpeen mukaan yli kuntarajojen.

Aliurakoitsijoiden käytön pitäisi olla nykyistä joustavampaa. Tällä hetkellä mahdollisen aliurakoitsijan pitää olla tiedossa jo kilpailutusvaiheessa.

Esityksenä on, että aliurakoinnista voitaisiin sopia jälkikäteen.

Ennen tarjouskilpailujen järjestämistä on myös syytä järjestää hankintaklinikoita ainakin uusilla alueilla, joilla aikaisemmin ei ole ollut kunnan järjestämää jätteenkuljetusta.

Siirtyminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen Hattulassa, Hämeenlinnassa, Janakkalassa ja Lopella ei toteudu suunnitellussa aikataulussa.

Kuljetusjärjestelmän muutos tapahtunee vuoden 2017 kuluessa.

Asia käsittely eri oikeusasteissa aiheutti sen, että päätöksessä asialle varattu kolmen vuoden siirtymä- ja valmisteluaika kului lähes kokonaan.

Kolmenkierto on luvannut tiedottaa kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alkamisesta kullakin alueella hyvissä ajoin.

Tosin parhaillaan Loppi harkitsee eroa koko Kolmenkierrosta. Sen seurauksia selvitetään juuri. Myös Janakkalassa on ollut sama henkeä.

Taustalla on halu turvata oman kunnan yrittäjien asemaa. HÄSA

Päivän lehti

5.12.2020

Fingerpori

comic