fbpx
Kanta-Häme

Kirkkohallituksen mukaan Valkeakosken kirkon purkulupaa koskeva valitus tulisi kumota

Kirkkohallitus esittää hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa, että Valkeakosken kirkon purkamispäätöstä koskeva valitus tulisi jättää tutkimatta. Kirkkohallitus katsoo, että valituksen perusteissa ei tuoda selkeästi esiin sellaisia seikkoja, joiden johdosta kirkkohallituksen päätöksen laillisuus saatettaisiin kyseenalaiseksi.

Kirkkohallituksen täysistunto päätti lokakuun 2018 istunnossaan vahvistaa Valkeakosken kirkon purkamispäätöksen sekä hylätä tästä päätöksestä tehdyn valituksen. Kirkkohallituksen päätöksestä valitettiin sen jälkeen Helsingin hallinto-oikeuteen. Siinä pyydettiin päätöksen kumoamista.

Valkeakosken kirkko on yksi Sääksmäen seurakunnan neljästä kirkosta. Arkkitehti Veikko Larkaksen suunnitteleva kirkko on vihitty käyttöön vuonna 1969.

Nykyisellään suljettuna oleva kirkko olisi peruskorjauksen tarpeessa. Aiemmin se on ollut kesäkäytössä.

Menot