Kanta-Häme

Kirkkohallitus päätti Tuuloksen seurakunnan lakkauttamisesta

Tuuloksen kirkon lähiseutu on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurimaisema-alue. Akistokuva

Tuuloksen seurakunta on tammikuusta lähtien osa Lammin seurakuntaa. Asiasta päätti odotetusti Kirkkohallitus tiistain täysistunnossaan.

Tuuloksen seurakunnan kirkkoherra Petri Laine siirtyy tammikuun alusta Lammin seurakunnan kappalaisen virkaan. Laajentuneen Lammin seurakunnan kirkkoherrana jatkaa nykyinen kirkkoherra Heli Ulvinen.

Tuuloksen seurakunnan palveluksessa on kirkkoherran lisäksi ollut vain osa-aikainen kanttori. Hän siirtyy Lammin seurakunnan palvelukseen.

Kirkkohallituksen päätös merkitsee myös Tuuloksen seurakunnan omaisuuden siirtymistä vuoden alusta Lammin seurakunnalle. Lammin seurakunta vastaa jatkossa tähän omaisuuteen kohdistuvista veloista ja velvoitteista.

Vapaaehtoiset rahastot, jotka on perustettu määrättyjä tarkoituksia varten tai lahja- tai testamenttivaroin, käytetään edelleen niiden tarkoitusten ja ehtojen mukaisesti.

 

Sekä Tuuloksen että Lammin seurakunnat kuuluvat Hämeenlinnan seurakuntayhtymään. Seurakuntien yhdistämistä on perusteltu Tuuloksen seurakunnan heikolla taloudellisella tilanteella ja vähäisillä resursseilla. Perusteena on käytetty myös Tuuloksen ja Lammin seurakuntien vakiintunutta yhteistyösuhdetta.

Vuoden 2017 lopussa Tuuloksen seurakuntaan kuului 1 235 henkeä. Lammin seurakunnan jäsenmäärä oli vastaavasti 4 081 henkeä.