fbpx
Kanta-Häme

Kirkollisvero säilyy Hämeenlinnassa ennallaan

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut kirkon jäsenen tuloveroprosentiksi 1,30 vuodelle 2016. Veroprosentti säilyy siten samana kuin tänä ja edellisenä vuonna.

Verotuloja arvioidaan kertyvän ensi vuonna noin prosentin vähemmän kuin kuluvana vuonna. Työnantajan eläkemaksun aleneminen neljällä prosenttiyksiköllä auttaa seurakuntia kuitenkin järjestämään toimintansa nykyisellä tasolla.

Suurin osa verotuloista ohjataan lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön sekä heikoimmassa asemassa olevien hämeenlinnalaisten auttamiseen. Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman joulukuussa.

Hautaustoimen rahoitusmalli muuttuu vuoden vaihteessa, kun kirkon oikeus yhteisövero-osuuteen poistuu ja valtio ryhtyy maksamaan valtionkorvausta hautaustoimen järjestämisestä.

Koska seurakuntien tuottama palvelu kohdistuu tasapuolisesti kaikille kansalaisille, valtio korvaa kuluja kunnan asukasluvun mukaan. Korvaus on noin 19,50 euroa kuntalaista kohti. Hämeenlinnassa valtionkorvaus kattaa kuta kuinkin saman osuuden hautaustoimen menoista kuin aiempi yritysten voitoistaan maksama yhteisövero-osuuskin.

Torstaina kokoontuneen yhteisen kirkkovaltuuston esityslistalla ollut päätösasia Rengon pappilan myynnistä siirtyi käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. Kaupan valmistelu on vielä kesken, eikä kaupan esisopimus ehtinyt valmistua kokoukseen mennessä.

Yhteiselle kirkkovaltuustolle jätettiin lisäksi 15 valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite, jossa pyydetään seurakuntayhtymää selvittämään omien tilojensa käyttöä turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksina.

Seurakuntayhtymän johto on kartoittanut asiaa. Päätöksiä seurakuntayhtymän tilojen luovuttamisesta ei kuitenkaan ole vielä tehty.

Menot