Kanta-Häme

Kirstulan liittymä ei ota tulta

Sunny Car Centerin haaveet omasta moottoritieliittymästä saavat kylmää vettä niskaansa liikennevirastolta.

Sen julkaiseman tuoreen raportin mukaan liittymä aiheuttaisi häiriötä kolmostien liikenteelle, koska se sijaitsee liian lähellä nykyistä Ojoisten eritasoliittymää.

Raportissa todetaan, että liikenteen sujuvuus autokaupan keskukseen voidaan taata parantamalla nykyistä liittymää ja ajoyhteyttä siitä Kirstulaan.

Sen sijaan liikennevirasto pitää eritasoliittymien toteuttamista mahdollisena Moreeniin ja Riihimäen Arolammelle. Moreenin liittymä tosin vaatisi alueen maankäytön huomattavaa kasvua nykyisestä.

Merven liittymähankkeesta raportissa todetaan, että se vaatii vielä laajempaa suunnittelua ja selvitystä.

Hämeen liitto pitää tarpeellisena

Kanta-Hämeen eritasoliittymien arviointi on osa Uudenmaan ely-keskuksen liikennevirastolle tekemää selvitystä, jonka tarkoituksena oli luoda pelisäännöt kolmostien liittymäpolitiikalle.

Esimerkiksi Hämeen liitto, Hämeen ely-keskus ja Hämeenlinnan kaupunki ovat odottaneet selvityksen valmistumista hartaasti, sillä sen on katsottu ohjaavan päätöksentekoa tulevissa liittymähankkeissa.

Kirstulan autokaupan keskus ei täytä kokonaan yhtäkään selvityksessä mainittua kriteeriä.

Hämeen liiton suunnittelujohtaja Heikki Pusa kuitenkin varoittaa vetämästä raportista liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Hänen mukaansa tarkastelua ei tule pitää suoraviivaisena kannanottona liittymien toteutuskelpoisuudesta.

– Tämä on pilotti, jossa on selvitetty, millaisiin tilanteisiin siinä määritellyt kriteerit johtaisivat valtatie 3:lla. Kyseessä ei siis ole mikään varsinainen ennakkokannanotto, vaan siinä on lähinnä arvioitu liittymien teknisiä toteutusedellytyksiä, suunnitteluvalmiutta ja tarpeellisuutta, Pusa sanoo.

Hämeen liitto aikookin lähettää liikennevirastolle kannanoton selvityksen vuoksi.

– Pidämme näitä kaikkia liittymiä tarpeellisena – myös autokaupan keskusta. Siinä saattaa olla kyseessä parin sadan miljoonan euron investointi ja iso työpaikka, jolla on maakunnallista merkitystä. Pidämme tärkeänä, ettei myöskään sen liittymäjärjestelyjä suljeta pois.

Arolampi ja Moreeni kiireellisimpiä

Hämeen liitto on käynyt kesän aikana niin liikenneministerin kuin ministeriön muunkin johdon puheilla liikenneasioissa.

– Tässä vaiheessa olemme nostaneet esille Arolammen ja Moreenin liittymät, koska ne ovat kiireellisimpiä. Sen jälkeen tulee Hattulan Mervi, jonne pyritään löytämään monenlaisia toteutusmahdollisuuksia, Pusa sanoo.

Hänen mukaansa Sunny Car Centerin liittymä vaatii vielä tarkempaa arviointia nykyisten liittymien riittävyydestä. Toinen vaihtoehto voi olla suuntaisliittymien rakentaminen moottoritielle Kirstulan kohdalla.

– Hyväksytyssä asemakaavassa lähdettiin siitä, että liikenne tapahtuu nykyistä tieverkkoa parantamalla. Toisaalta maakuntakaavan selostusosassa on sellainen kirjaus, että tulevaisuudessa voi tulla selvitettäväksi myös suorempi liittymä moottoritielle, Pusa sanoo. (HäSa)

Päivän lehti

1.6.2020