Kanta-Häme

Kirstulan uusi kaava loppusuoralla

Kirstulan kolmion uusi kaavaehdotus on loppusuoralla. Alueelle, jolle ensin suunniteltiin Sunny Car Centeriä, tulee tontteja tilaa vaativaa erikoiskauppaa varten.

Sen lisäksi alueelle kaavoitetaan tontteja, joille saa rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuus- ja varastotilaa, joiden yhteyteen voi sijoittaa myös liiketilaa.

Alueen eteläosaan tulee tontteja, joille voi rakentaa erikoiskaupan lisäksi myös joko kylmän tai palvelevan polttoaineaseman. Näitä bensa-asemia voi siis kaavan puolesta tulla eteläosaan useampikin.

Toimisto-, teollisuus- ja varastotilan osalta kaavaehdotus on muuttunut aiemmin suunnitellusta.

– Kaupungissa tarvitaan toimitiloja. Kirstulan alue on niin iso, että niillekin on siellä tilaa, sanoo kaavasuunnittelija Eeva-Maija Hyvärinen.

Kirstulan alue tunnetaan nykyään parhaiten Sunny Car Center -pylonistaan, joka on edelleen pystyssä. Kaava sallii kyseiselle paikalle tällaisen 30-metrisen mainospylonin, mutta ely-keskuksen vaatimuksesta se saa rajoituksia.

– Pyloniin ei saa laittaa vilkkuvia valoja eikä muuta sellaista, joka häiritsisi autoilijoita. Sama vaatimus koskee myös alueen eteläosan matalampia pyloneita.

Nykyinen pyloni ei siis jää alueen ainoaksi, vaan sellainen sallitaan jokaiselle tontille – muut pylonit voivat olla 15-metrisiä. Pohjoisosassa pylonin voi sijoittaa Rautamonojankadun varrelle, mutta Pikku-Parolantien varren tonteilla paikan voi valita vapaammin.

Hyvärinen kertoo, että kaavaehdotuksen tonttirajat ovat ohjeelliset. Niitä voidaan siis muunnella tarpeen mukaan.

Kirstulan kaava-alueen koko on noin 28 hehtaaria. Sille kaavoitetaan nyt 88 400 kerrosneliötä rakennusoikeutta, mikä on selvästi vähemmän kuin SCC-suunnitelmassa, jossa rakennusoikeutta oli noin 135 000 kerrosneliötä.

Kaavamuutos pantiin alueelle noin vuosi sitten. Kaavaluonnos oli nähtävillä viime loka-marraskuussa ja kaavaehdotus kesä-heinäkuussa. Kaupunki ei saanut ehdotuksesta muistutuksia.

Tulevaisuudessa elyn ja kaupungin on tarkoitus tarkastella moottoritien Tiiriön liittymän toimivuutta.

Kaavaehdotus oli yhdyskuntalautakunnan käsiteltävänä tiistaina. Seuraavaksi se menee kaupunginhallitukseen, ja valtuusto päättää kaavasta marras- tai joulukuun kokouksessaan. HäSa

Päivän lehti

5.12.2020

Fingerpori

comic