Kanta-Häme

Kisa kotien jätteistä kiihtyy

Kotitalouksien jätteet ovat lähivuosina muuttumassa kullan arvoiseksi rahasammoksi, jolla pyöritetään jätevoimaloiden toimintaa.

Riihimäellä toimivan Ekokemin ja Lahden Energian kaasutusvoimalalle jätteet toimittavien Kuusakosken, Stenan ja Suomen Kipan kesken voidaan kisata roskapusseista, kun käydään uutta tarjouskilpailua.

Kun Ekokem haki ympäristölupaa jätevoimalansa laajennukselle vuonna 2009, Lahden Energia epäili, ettei Etelä-Suomessa syntyvä yhdyskuntajäte riitä kaikille voimalaitoksille.

Lahden Energian toimitusjohtaja Janne Savelainen pysyy edelleen kannassaan.

Arinatekniikka pian vaihtoon

Hän epäilee, että nyt käytössä ja rakenteilla olevat arinapolttolaitokset jäävät lähiaikoina kaasutusmenetelmää käyttävien jalkoihin.

Nyt tehdyt investoinnit valuvat hukkaan, kun laitoksilla on edessä tekniikan muuttaminen.

– Riihimäen laitos on liian iso. Ihmettelen myös, miten Vantaalle suunnitellaan arinalaitosta, kun vaihtoehto olisi tuottaa samasta raaka-aineesta sähköä.

Vaasaan valmistuu suuri jätteenpolttolaitos, Kiteelle on suunnitteilla ja Kotkan laitos on jo toiminnassa. Kiteen laitosta lukuun ottamatta ne perustuvat arinapolttoon.

Hyvin lajitellun yhdyskuntajätteen polttaminen arinalla lämmöksi on kannattamatonta, kun Lahden voimalaitoksen kaltaisessa kaasutuslaitoksessa energia pystytään tuottamaan sähköksi verkkoon.

– Emme me tarvitse lämmintä vettä eikä lämmitystä niin paljon, kuin suuret arinapolttolaitokset tuottavat. Me tarvitsemme sähköenergiaa, Janne Savelainen korostaa.

Kaasutuslaitos ostaa jätteen

Kaatopaikalta pois jäävä jäte ei kaikki kelpaa Lahden voimalaitoksen polttoaineeksi.

Lahdessa voimalaitos ei ota vastaan jätettä sellaisenaan, vaan ostaa kaiken polttoaineensa käsiteltynä ja sopivaan kokoon rouhittuna.

– Me maksamme energiasisällön perusteella saamastamme jätejakeesta, joten me saamme varmasti parhaan materiaalin kilpailutilanteissakin.

Jätteenpolttolaitokset ottavat perinteisesti jätteen vastaan, jolloin jätteen toimittaja maksaa jätteen käsittelystä. Lahdessa toimittajalle siis maksetaan polttoaineesta eli jätteestä.

Ekokem hävittää, Lahtienergia tuottaa

Ekokem käynnistää syksyllä kakkosvoimalan koekäytön. Lahden Energian kaasutuslaitos on jo toiminnassa.

Laitoksilla on molemmilla ympäristöluvat jätteenpolttoon.

Ekokemin toimintaperiaate on polttaa paitsi vaarallisia jätteitä myös kierrätyskelvotonta teollisuuden, kaupan sekä kotitalouksien lajiteltua yhdyskuntajätettä.

Jätteen toimittaja maksaa Ekokemille saadakseen jätteensä polttoon. Ekokemin arinakattiloissa jäte muuttuu energiaksi, joka käytetään pääasiassa kaukolämpönä, mutta osa myös sähkönä.

Jätettä haalitaan kaukaakin

Ekokem alkaa ensi vuonna polttaa Etelä-Karjalan Jätehuollon toimittamaa kotitalouksien kuivajätettä. Se voitti kilpailutuksessa Kotkan jätteenpolttolaitoksen. Vuodesta 2015 Riihimäelle toimitetaan eteläkarjalaisten jätettä jo noin 21 000 tonnia vuodessa.

Ekokemin tekninen johtaja Petri Onikki uskoo Ekokemin saavan riittävästi yhdyskuntajätettä sekä teollisuuden öljyyntyneitä ja saastuneita jätteitä tulevaisuudessakin.

– Meillä on vielä yli kymmenen vuotta jäljellä Kiertokapulan kanssa tehtyä jätteiden toimitussopimuksen kautta. Sen jälkeen on edessä kilpailutus.

Lahden jätevoimalan tavoite on tuottaa ennen kaikkea sähköä ja vain sivutuotteena lämpöä energiajakeesta, jonka laitos ostaa polttokelpoiseksi lajiteltuna ja murskattuna.

Laitos maksaa toimittajalle ostamastaan energiajakeesta sen energiatehokkuuden perusteella. Osa jätteestä on Päijät-Hämeen ja Loimi-Hämeen jäteyhtiöiden keräämää ja käsittelemää kotitalousjätettä.(HäSa)

Päivän lehti

26.10.2020

Fingerpori

comic