Kanta-Häme

Kiusaaminen ja home vievät opesta mehut

Opettajien työkyky laski muuta työelämää huonommaksi.Joka kolmannen työpaikalla on sisäilmaongelma. Joka toinen peruskoulun opettaja kärsii epäasiallisesta kohtelusta.

 

Millaisen kouluarvosanan luokanopettaja Esa Seretin antaisi koulumaailmalle työpaikkana?

– Ysin. Suomalainen koulu haluaa reagoida, yrittää ratkaista asioita ja tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden olla mukana vaikuttamassa, hän kiittää.

OAJ julkisti tiistaina työolobarometrin, jonka mukaan opettajien työkyky on heikentynyt työelämän keskiarvoa huonommaksi ja opettajien tyytyväisyys työhön on muutenkin huonontunut kahden vuoden takaisesta.

Seretin kiinnittää tuloksissa huomionsa kahteen isoon asiaan: homekouluihin ja kiusaamiseen.

Useamman kuin  joka kolmannen barometriin vastanneen opettajan työpaikalla on viimeisen vuoden aikana todettu terveydelle haitallinen sisäilmaongelma. Joka viidennelle vastaajalle oli tullut sen takia sairauspoissaoloja.

Seretinin entinen työpaikka, Kemin Takajärven koulu, poistettiin viime vuonna käytöstä juuri sisäilmaongelmien vuoksi.

– En kokenut itse oireita, mutta osa työyhteisöstä reagoi fyysisesti ja osa henkisesti miettiessään, mitä seuraavaksi tapahtuu. Eihän tällainen ylimääräinen kuormitustekijä hyvä asia ole, Seretin sanoo.

Opettajat kokevat  epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen lisääntyneen – myös työtovereidensa taholta.

– Vielähän opettajat työllistyvät hyvin, mutta yksi tekijä voi olla kilpailun koveneminen varsinkin mieluisista työpaikoista, Esa Seretin pohtii.

Eniten opettajat kokevat epäasiallista kohtelua ja kiusaamista peruskoulussa, missä joka toinen opettaja sanoo kärsineensä niistä viimeisen vuoden aikana. Useimmissa tapauksissa kiusaajaksi nimetään oppilas.

Seretinin mukaan osa opettajista kokee kiusaamisena esimerkiksi sen, jos lapset ovat voimakkaan energisiä, eikä sääntöjen noudattaminen tai rauhoittuminen kiinnosta heitä.

– Jos ryhmä kääntyy opettajaa vastaan, niin se on aika kuormittavaa pitkässä juoksussa. Varsinkin, jos kyseessä on vielä iso ryhmä.

Myös huoltajat syyllistyvät peruskoulujen opettajien mielestä usein epäasialliseen käytökseen.

– Vanhemmat osaavat ja haluavat vaatia monenlaista. Jos esimerkiksi oppilasta joutuu rankaisemaan, haluavat vanhemmat helposti lähestyä asiaa niin, että oppilaan näkemys on se keskeinen, Seretin kertoo.

Seretinin mukaan osalla huoltajista on myös tekemistä selviytyä omasta vanhemmuudestaan, mikä heijastuu kouluihin.

Seretin ei ammattiliittonsa aktiivina vastannut itse työolobarometriin. Hän on silti vastaajien kanssa samaa mieltä siitä, että opetusalan muutokset kuormittavat opettajia.

– Opettajille työnnetään koko ajan uusia tehtäviä ja työviikko venyy. Asioita tehdään uudella tavalla ja kaikki mitä kouluissa tehdään, vaatii yhä enemmän dokumentointia, Seretin luettelee.

Seretinin mielestä varsinkin nuorilla opettajilla on kuormittavia tekijöitä paljon, koska ammattikin pitää ottaa uran alkajaisiksi haltuun.

– Moni vastavalmistunut opettaja, jolla ei ole käsitystä mitä todellisuus on arjen tilanteissa, kaipaisi tukea vanhemmalta kollegalta mentoroinnin tai työnohjauksen kautta, hän sanoo.

Seretin aloitti uransa  vuonna 1990. Hänen mielestään tuntuu siltä kuin koulutuksen resursseja olisi koko ajan nakerrettu vähemmäksi. Viehtymys työhön on silti säilynyt.

– Vaikka aina työstä ei niin tykkäisikään, niin on tämä kumminkin vaihtelevaa, monipuolista, itsenäistä työskentelyä, joka tarjoaa monia mahdollisuuksia.

Vaikka opetusalan työtyytyväisyys laski, kolme neljäsosaa opettajista on yhä erittäin tai melko tyytyväisiä työhönsä. Opettajat innostuvat työstään ja syventyvät siihen muuta työelämää yleisemmin. OAJ:n barometriin vastasi marraskuussa 1 076 opettajaa. LM-HäSa

 

Päivän lehti

5.7.2020