Kanta-Häme

Kiusattua nuorta kiinnostaa alkoholi – Riihimäen ja Lopen yläkoululaisilta kysyttiin päihteistä

Riihimäellä, Lopella ja Hausjärvellä kartoitettiin yläkoululaisten kantaa alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin.
Sekä yksinäisyys että kiusaaminen lisäävät kyselyn perusteella nuorten kiinnostusta päihteitä ja tupakkatuotteita kohtaan. Kuva: Seppo Pessinen
Sekä yksinäisyys että kiusaaminen lisäävät kyselyn perusteella nuorten kiinnostusta päihteitä ja tupakkatuotteita kohtaan. Kuva: Seppo Pessinen

Kiusaamista viikoittain kokeneista nuorista vajaa puolet (46 %) kertoi olevansa kiinnostunut kokeilemaan alkoholia, kun ei-kiusatuista alkoholista on kiinnostunut vain vajaa kolmannes (30 %).

Asia selviää Music Against Drugs ry:n toteuttamasta hyvinvointikyselystä, johon vastasi yhteensä 690 Riihimäellä, Hausjärvellä ja Lopella yläkoulua käyvää nuorta.

Selkeimmin ero kiusattujen ja ei-kiusattujen välillä näkyy laittomien päihteiden, kuten kannabiksen ja muiden huumeiden kohdalla. Kiusaamista kokeneiden nuorten kiinnostus huumeiden kokeilemiseen on peräti viisinkertainen suhteessa ei-kiusattuihin.

Valtaosalla menee hyvin

Kyselyn perusteella viikoittain kiusatuksi joutuu 4 prosenttia Riihimäen, Hausjärven ja Lopen yläkouluikäisistä. Itsensä yksinäiseksi vähintään melko usein kokee 10 prosenttia. Aineistosta selviää, että myös yksinäisyys kokemuksena lisää nuorten kiinnostusta ja kokeilunhalua päihteitä kohtaan niin alkoholin, sähkötupakan, kannabiksen kuin muidenkin huumeiden kohdalla.

Valtaosa Riihimäen, Hausjärven ja Lopen yläkouluikäisistä suhtautuu kuitenkin päihteisiin kriittisesti. Tämä näkyy esimerkiksi nuorten suhtautumisena tupakkaan: 59 prosenttia vastanneista yläkoululaisista suhtautuu tupakkaan kielteisesti ja yli 20 prosenttia nuorista ei osoita lainkaan kiinnostusta tupakkaa kohtaan. Nuuskaan ja kannabikseen kielteisesti suhtautuu vielä suurempi joukko nuoria.

– Hyvinvointikyselyn mukaan valtaosalla alueen nuorista menee hyvin, eivätkä he ole kiinnostuneita päihdekokeiluista. Heillä on läheisiä ystäviä, mielekkäitä harrastuksia sekä säännöllisesti iloa tuottavia asioita. Harrastukset, ystävät, onnistumisen kokemukset, hyvä itsetunto ja itsetuntemus ovat asioita, jotka suojaavat nuorta päihde- ja mielenterveyden ongelmilta, Music Against Drugs ry:n toiminnanjohtaja Sampo-Ilmari Tuhkalehto toteaa.

– Oleellista ehkäisevässä päihdetyössä on edistää suojaavien tekijöiden olemassaoloa nuorten elämässä. Toiminnallamme pyrimme luomaan nuorille mahdollisuuksia tutustua toisiinsa, osallistua ja saada onnistumisia ja arjen ylittäviä yhteisöllisiä kokemuksia ilman päihteitä.

 

Lue myös: Nuorten nuuskan käyttöä pyritään vähentämään kampanjoin panssariprikaatissa ja Hämeenlinnan kouluissa

 

Iltatapahtuma perjantaina

Hyvinvointikysely toteutettiin osana Music Against Drugs -päihdekasvatuskokonaisuutta, joka toteutetaan yhteistyössä Riihimäen kaupungin, Hausjärven sekä Lopen kunnan kanssa. Kokonaisuuteen sisältyvää kouluviikkoa vietetään alueen yläkouluilla kuluvalla viikolla. Hyvinvointikyselyn vastausten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten kanssa käydyn keskustelun pohjalta kouluviikon päihdeviestinnän painopisteiksi valikoituivat alkoholi ja sähkötupakka.

Viikko huipentuu iltatapahtumaan Peltosaaren koululla (Kalevankatu 5-11, 11180 Riihimäki) perjantaina 8.11. klo 17–22. Iltatapahtumassa nähdään muun muassa nuoria artisteja ja nuorten bändejä. Tapahtuma on ilmainen ja päihteetön. HäSa

Päivän lehti

19.9.2020

Fingerpori

comic