fbpx
Kanta-Häme

Kohukokouksen avoimuus vaarassa

Kaupunginhallituksen luottamusta tutkimaan asetettu tilapäinen valiokunta on saanut työnsä valmiiksi. Se on käytännössä jo muovannut esityksensä kaupunginvaltuustolle. Esitys ei kuitenkaan ole vielä julkinen.

Samalla on noussut keskusteluun se, käsitelläänkö koko asia 11. huhtikuuta valtuuston kokouksessa suljetuin ovin.

Taustalla on ajatus siitä, etteivät valtuutetut osaa keskustella valiokunnan esityksestä niin, ettei asiaan liittyvään salattavaan taustamateriaaliin viitata.

Johtava lakimies Riitta Myllymäki Kuntaliitosta sanoo, että valtuustolle on tässä asiassa jätetty harkintavaltaa.

Kuntalain mukaan kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei valtuusto muuten painavan syyn vuoksi asiassa toisin päätä.

– Painavia syitä ei laissa määritellä, joten asia jää valtuuston harkintaan. Usein on kyse esimerkiksi kunnan edun turvaamisesta, Myllymäki valottaa.

Tilapäisen valiokunnan puheenjohtaja Pasi Vesala (sd.) ei pidä ajatuksesta, että asia käsiteltäisiin suljetuin ovin.

– Olisi aika erikoista, että tälle linjalle lähdettäisiin. En usko, että valtuuston enemmistö on sillä kannalla. Tosin en tiedä sitä.

Valtuusto saa tiistaina koko aineiston, johon valiokunnan esitys pohjaa. Valtuuston esityslistalle tulee kuitenkin vain itse esitys, koska taustamateriaali on salassa pidettävää.

Riitta Myllymäki huomauttaa, että suljetussa istunnossa esitetyt ja siinä käydystä keskustelusta laaditut asiakirjat ovat salassa pidettäviä vain, jos laissa niin säädetään.

Tilapäisen valiokunnan tehtävänä on ollut arvioida valtuuston luottamus kaupunginhallitukseen.

Taustalla on Sunny Car Centerin rahoituskuvioiden yhteydessä tapahtunut tietovuoto, jonka kaupunginhallituksen jäsen Kari Ilkkala (ps.) on tunnustanut poliisille.

Valtuusto voi erottaa kaupunginhallituksen, mikäli kaupunginhallituksen jäsenet tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. HÄSA

Menot