Kanta-Häme

Kokeilu ei kiinnostanut Tavastiaa

Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukiot eivät osallistu opetusministeriön kokeiluun, jossa reaaliaineiden valinnaisuutta lisätään. Lukioiden haku tuntijakokokeiluun päättyi perjantaina. Ministeriö ilmoitti aiemmin, että kokeiluun valitaan noin 50 lukiota. Odotettua harvempi lukio lähti mukaan, sillä hakijoiden määrä jäi 32 lukioon.

Hämeenlinnan lyseon lukion rehtori Pieta Tukkimäki-Hildénin mukaan päätökseen vaikutti Hämeenlinnan lukioiden tuleva yhdistyminen sekä kokeilun sisältö. Lyseon lukio ja Kaurialan lukio ovat yhdistymässä ja muuttamassa uusiin tiloihin.

– Meillä on jo sen vuoksi aika paljon arjen haasteita, Tukkimäki-Hildén sanoo.

Tavastian keskusteluissa uudistuksessa suunniteltua tuntijakoa ei pidetty hyvänä. Kokeilussa päädyttiin malliin, jossa oppilas voi pudottaa lukujärjestyksestään kokonaisia oppiaineita, kuten historian tai yhteiskuntaopin.

Pakollisia reaaliaineita olisi vain kurssi terveystietoa ja kurssi uskontoa tai elämänkatsomustietoa. Muut aineet olisi jaettu kahteen ryhmään: ympäristö- ja luonnontieteisiin sekä humanistis-yhteiskunnallisiin aineisiin. Kummastakin ryhmästä pitäisi valita yhdeksän kurssia.

– Tämä valittu malli on reaaliaineiden osalta melko radikaali. En pidä sitä hyvänä asiana, että joitakin oppiaineita voi pudottaa kokonaan pois, Tukkimäki-Hildén sanoo.

Tukkimäki-Hildénin mukaan lukio-opetuksen ongelmana ei ole liian vähäinen valinnanvapaus, vaan ennemminkin tiettyjen yksittäisten kurssien pakollisuus.

– Joidenkin pakollisten kurssien suorittaminen on osalle opiskelijoista pakkopullaa, kurssi on pakko käydä ja siitä on pakko päästä läpi vähintään arvosanalla 5, jonka voi päättötodistuksessa muuttaa suoritusmerkinnäksi. Minkälaista oppimista siinä silloin tavoitellaan?

Tukkimäki-Hildénin mielestä ylitsepääsemättömien pakollisten kurssien ongelmaa voisi ratkoa esimerkiksi yhdistelemällä kursseja aihepiirien alle.

– Aihepiirien ympärille voisi kehitellä projektimuotoista oppimista.

Tukkimäki-Hildénin mukaan valinnanvaraisuus toteutuu lukio-opinnoissa hyvin jo nyt.

– Kursseja voi aina suorittaa enemmän kuin vaadittu 75, jos haluaa monipuolisempaa opetusta.

Kaurialan lukion rehtori Tuomo Iltasen mukaan kokeilusta pois jäämisen vaikutti myös tiukka aikataulu. Kokeilu tulisi aloittaa jo seuraavana lukukautena. Lisäksi kokeiluun osallistuvat lukiot joutuvat maksamaan noin 1000 euron maksun.

– Aika usein kokeiluihin osallistumisen myötä määrärahoja lisätään, mutta tästä kokeilusta pitäisi maksaa. Hieman vaikea yhtälö, kun kokeilun toteuttaminen vaatisi enemmän resursseja, esimerkiksi uusia kursseja pitäisi perustaa, Iltanen sanoo.

Kokeiluun haki oppilaitoksia eri puolilta maata. Helsingistä mukaan lähtisi viisi lukiota. Tampereen hakijoita ovat Klassillinen lukio ja Teknillinen lukio. Jyväskylästä ilmoittautui normaalikoulu. Pohjoisempiin hakijoihin kuuluvat Kemin lyseon lukio ja Vaalan lukio, itäisiin Kiteen lukio ja Kuopion Lyseon lukio. Kanta-Hämeestä kokeiluun haki Forssan yhteislyseo. HÄSA-STT

Päivän lehti

29.10.2020

Fingerpori

comic