Kanta-Häme

Kokeilu etsii järkeä suunnitelmaviidakkoon

Yksi asiakas, yksi suunnitelma – näin kiteyttää tilaajapäällikkö Jari Pekuri Hämeenlinnan seudun kuntakokeilun perusajatuksen.

Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala ovat hakeneet mukaan hallituksen suunnittelemaan kuntakokeiluun, jonka tavoitteena on kuntien velvoitteiden vähentäminen.

Hämeenlinnan kaupunginhallitus päätti maanantaina lähteä mukaan hankkeeseen. J

Kuntakokeilussa on kuusi eri aihekokonaisuutta. Hämeenlinna ja naapurikunnat ovat olleet valmistelemassa Hyvinvoinnin integroidut toimintamallit -nimistä osiota.

Käytännössä kyse on siitä, että esimerkiksi erilaisia palveluja käyttävällä koululaisilla on yksi suunnitelma, johon sisältyvät vaikkapa lastensuojelun ja toimintaterapian palvelut.

– Tällä hetkellä yhdellä ihmisellä voi olla vaikka kuinka monta suunnitelmaa erilaisista palveluista, Pekuri kertoo.

Asiakkaan suostumus

Integroiduilla toimintamalleilla tavoitellaan asiakaslähtöisyyttä ja mahdollisuutta varhaiseen puuttumiseen.

Ajatuksena on, että jokaiselle asiakkaalle laaditaan oma suunnitelmansa moniammatillisen työryhmän tuella. Jokaisella asiakkaalla on kuitenkin oma vastuuhenkilönsä.

Asiakkaiden palvelu- ja hoitosuunnitelmat ovat samalla sähköisellä alustalla. Sinne on pääsy asiakkaalla, vastuuhenkilöllä, mutta myös muilla yhteistyökumppaneilla eli moniammatillisella työryhmällä.

– Kaikki perustuu asiakkaan suostumukseen. Ilman sitä tähän ei lähdetä. Tavoitteena on myös vahvistaa asiakkaan omaa vastuuta.

Tällä hetkellä asiakkailla on kaikista käyttämistään palveluista erilliset suunnitelmat.

– Ne ovat eri tietojärjestelmissä, jotka eivät keskustele keskenään.

Kahden vuoden kokeilu

Hämeenlinnan seudulla on tarkoitus kokeilla integroituja toimintamalleja kolmessa sisältökokonaisuudessa. Ne ovat monialaiset lasten ja nuorten palvelut, perusterveydenhuollon palvelut yhdessä päihde- ja mielenterveyspalvelujen kanssa sekä ikäihmisten hoidon ja hoivan palvelut yhdessä perusterveydenhuollon kanssa.

Kaikissa näissä on jo olemassa moniammatilliset palvelurakenteet ja toimintamallit, joiden jatkokehittämiseen kokeilulla haetaan tukea.

Tosin eduskunta ei ole vielä hyväksynyt kuntakokeilun mahdollistavaa lakiesitystä.

– Sen pitäisi olla eduskunnassa syyskaudella, jotta laki voisi tulla voimaan ensi vuoden alussa. Kokeilusta on suunniteltu kaksivuotista.

Hyvinvointiosiossa on Hämeenlinnan seudun ohella mukana muitakin kuntia.

– Meillä on tarkoitus vaihtaa kokemuksia muun muassa Tampereen ja Oulun kanssa. (HäSa)

 

OIKAISU 23.9.2014:

Hattula ja Janakkala ovat mukana kuntakokeilussa

 
Hämeenlinnan seudun kuntakokeilusta kertovassa jutussa (HäSa 23.9.) oli virheellistä tietoa Hattulan ja Janakkalan osallisuudesta. Hattulan kunnanhallitus päätti jo kesäkuussa yksimielisesti, että kunta osallistuu kokeiluun.
 
Sen sijaan Janakkalan kunnanhallitus äänesti viime viikolla täpärästi osallistumisesta.
 
Kunnanjohtaja Tanja Matikaisen pohjaesitys oli, ettei kokeiluun lähdettäisi mukaan. Äänin 5-4 kunnanhallitus päätti kuitenkin, että Janakkala osallistuu kokeiluun.
 
Osallistumista esitti Mirja Pöhö (kd.). Esityksen puolesta äänestivät myös Reijo Löytynoja (sd.), Jussi Mattila (kok.), Titta Rissanen (sd.) ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Kalevi Ilmarinen (sd.).
 
Kuntakokeilussa on kysymys siitä, että kokeilukuntien toimintamahdollisuuksia parannetaan vähentämällä valtion ohjailua. Sitä varten on tekeillä kokeilulaki.
 
Hämeenlinnan seutu on hakenut mukaan aihekokonaisuuteen, joka kokeilee hyvinvoinnin integroituja toimintamalleja.
 
Käytännössä on tarkoitus koota useita palveluita käyttävien kuntalaisten erilaiset palvelusuunnitelmat yhdeksi suunnitelmaksi. Sitä niin asiakas kuin häntä tukeva vastuutyöntekijä ja taustalla vaikuttava moniammatillinen työryhmäkin voivat tarkastella yhdellä sähköisellä alustalla.
 
Janakkalan kunnan johtoryhmä on epäillyt, etteivät henkilöstöresurssit riitä kokeiluun osallistumiseen. (HäSa)

Päivän lehti

29.10.2020

Fingerpori

comic