Kanta-Häme

Kolmen kimppa sopii Riihimäen seudun seurakunnille

– Tilanne on vielä hyvin epäselvä, kun kirkkolain muutosesitys seurakuntayhtymistä on vasta lausuntokierroksella. Emme vielä tiedä, mitä seurakunnilta nyt odotetaan. Emme edes, kuinka suuria seurakuntayhtymien pitäisi olla tai ohjaako kirkkohallitus seurakuntien yhdistymisiä, kertoo Lopen kirkkoherra Tuomas Hynynen.

Seurakunnissa pohdiskellaan erityisesti, miten yhteisen talouden hoito vaikuttaa nykyisten seurakuntien toimintaan. Jo pelkästään päätös veroprosentin suuruudesta tuo ongelmia. Esimerkiksi Riihimäen seudulla Riihimäen seurakunnan veroprosentti on 1,30, Hausjärven 1,75 ja Lopen 1,70.

Riihimäen kirkkoherra Sirpa Viherä muistuttaa Hämeenlinnan seurakuntayhtymän muodostamisen olevan esimerkki siitä, ettei usean seurakunnan hyvin erilaista taloutta ole yksinkertaista sulauttaa yhteen.

Lakimuutoksessa edellytetään, että seurakuntayhtymän kaikkien seurakuntien toiminta turvataan, mutta pienissä seurakunnissa pelätään siitä huolimatta toiminnan keskittymistä, jos talous kiristyy.

Seurakuntayhtymässä aluepolitiikasta voi syntyä sudenkuoppa, johon uudistuksella tavoitellut säästöt valuvat hukkaan. Sirpa Viherä näkee uhkakuvana, että luottamushenkilöstö asettuu puolustamaan oman kulmakuntansa etua niin tiiviisti, että kokonaisuus kärsii.

– Vaikka esitys lakimuutoksesta kaatuisi ja seurakuntayhtymät jäisivät toteutumatta, meidän pitää lisätä yhteistyötä seurakuntien kesken. Voimme järjestää toimintaa ja jopa hoitaa joitakin sijaistuksia rajojen yli, Sirpa Viherä painottaa.

Kaikki suunnat avoinna Janakkalalle

Hausjärven, Lopen, Riihimäen ja Janakkalan seurakunnat ovat jo pohtineet yhdessä eri mahdollisuuksia liitoksiin. Kolmen seurakunnan yhtymä sopisi kaikille, mutta Tuomas Hynynen ei sulkisi ulos Janakkalaakaan, jolloin seurakuntayhtymästä tulisi nykyisen rovastikunnan kokoinen.

Janakkalan seurakunnan on ratkaistava, mihin seurakuntayhtymään se on valmis liittymään. Vaihtoehtoina ovat Hämeenlinnan jo olemassa oleva suuri seurakuntayhtymä ja etelässä Riihimäen suunta.

Janakkalan kirkkoherra Pekka Riikonen kertoo suuntia selvitettävän niin seurakunnassa, rovastikunnassa kuin hiippakunnassakin. Ratkaisuun vaikuttavat hänen mukaansa niin luonteva suunta kuin toiminnan ja talouden yhteensovittaminen.

– Riihimäen seudun kanssa kuulumme jo samaan rovastikuntaan, mutta toisaalta olemme tehneet vahvaa yhteistyötä myös Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kanssa. Kaikki suunnat ovat avoinna!

Myös Hattulan seurakunnalla on edessä seurakuntayhtymään liittyminen. Hattulan kunta ei liittynyt Hämeenlinnaan, jolloin myös seurakunta jäi itsenäiseksi. Hattulan kirkkoherra Satu Holmia ei tavoitettu lomalta kommentoimaan tilannetta. (HäSa)