Kanta-Häme

Kolmesta kaupungin yhtiöstä tulee kaksi

Kaupungin yhtiöistä Linnan Ateria ja Tekme yhdistyvät vuodenvaihteessa. Sen sijaan kolmas fuusioon kaavailtu yhtiö Linnan Ateriapalvelut jää itsenäiseksi.

– Kyse on arvonlisäverosta. Palvelujen ja tuotannon verokohtelu on erilainen. Sen vuoksi Linnan Ateriapalvelu aikoinaan perustettiin ja sen vuoksi se kannattaa myös säilyttää erillisenä yhtiönä, Tekmen toimitusjohtaja ja Linnan Aterian vs. toimitusjohtaja Petri Mölsä selittää.

Verottajalta pyydetyn ennakkoratkaisun mukaan kahtena yhtiönä jatkaminen säästää kaupungille noin 200 000 euroa.

Petri Mölsän mukaan Linnan Aterian ja Tekmen fuusio on käytännössä selvä asia.

– Tosin vielä tarvitaan yhtiökokouksen päätös marraskuussa, mutta kyllä fuusio tulee voimaan vuodenvaihteessa.

Keskussairaala miettii

Kaupungin ja sairaanhoitopiirin yhteistyö ateriapalveluissa sekä varastoinnissa ja logistiikkapalveluissa on vielä sairaanhoitopiirin päätöksestä kiinni.

On laskeskeltu, että Hämeenlinnan nykyinen keittiökapasiteetti riittäisi tuottamaan ateriat lähes koko Etelä-Suomelle.

Hämeenlinnan kaupunginhallitus on ehdottanut sairaanhoitopiirille eli keskussairaalalle yhteistyötä. Asia on edennyt, mutta sairaanhoitopiiri ei ole vielä tehnyt päätöksiä siitä.

– Siellä on tekeillä vielä oma selvitys, jonka pitäisi valmistua tässä kuussa.

Ajatuksena on ollut, että sairaanhoitopiiri tulisi osakkaaksi uuteen yhtiöön.

Naapurit hiljaa

Yhteistyöhön on houkuteltu myös Hattulaa ja Janakkalaa sekä Riihimäen seudun kuntia.

– Ainakaan syyskuussa mikään niistä ei ollut vielä reagoinut tarjoukseen. Sinänsä sääli, ettei yhteistyö ole toistaiseksi kiinnostanut, koska sitä kautta säästöjä olisi varmasti saatavissa.

Kaupunginvaltuusto on todennut päätöksessään, että irtisanomisia pyritään välttämään. Sen sijaan toimenkuviin voi tulla muutoksia. Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo on selittänyt tätä aikaisemmin sillä, että fuusion myötä on mahdollista luopua vuokratyövoimasta.

Varsinkin jos sairaanhoitopiiri lähtee hankkeeseen, sillä saattaa olla vaikutuksia toimipisteiden määrään.

– Joistakin valmistuskeittiöistä saattaa tulla jakelukeittiöitä, kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtaja Tapio Vekka (kok.) arvioi.

Nimeä uudella yhtiöllä ei vielä ole.

– Teknisesti Linnan Ateria liittyy Tekmeen. Ehkä pitää järjestää jonkinlainen nimikilpailu, kun niin pitkälle päästään.

Liian kovaa kilpailua

Alunperin oli tarkoitus viedä yhtiöt avoimille markkinoille ja myös kilpailuttaa avoimesti kaupungin palvelut. Kilpailu suurten valtakunnallisten ja kansainvälisten yritysten kanssa osoittautui kuitenkin liian kovaksi.

Siksi päädyttiin siihen, että yhtiöt jäävät in house -yhtiöiksi. Se merkitsee, etteivät yhtiöt kilpaile yksityisillä markkinoilla eikä kaupunki kilpailuta niiden toimintaa.

Kaupunginhallitus on kuitenkin päättänyt, että myöhemmin osa palveluista kilpailutetaan. (HäSa)

Menot