Kanta-Häme

Komion harjualuetta hoidetaan tulella

Luutalammen luoteispuolella, Komion luonnonsuojelualueella, poltetaan keskiviikkona noin 10,5 hehtaarin kokoinen harjualue.

Aluetta on valmisteltu polttoa varten puustoa harventamalla ja poistamalla palava kunttakerros poltettavan alueen ympäriltä noin neljän metrin leveydeltä.

Alueelle toivotaan levittäytyvän paahteisissa ympäristöissä viihtyviä lajeja, kuten kangasajuruohoa ja kissankäpälää.

Polton tarkoituksena on paitsi luoda paahdeympäristöjä, myös lisätä palossa vaurioituneen puun määrää alueella. Tällainen puuaines on välttämätöntä lahopuusta ja palaneesta puuaineksesta riippuvaiselle ja siitä hyötyvälle lajistolle.

Komion luonnonsuojelualue on niin kutsuttu palojatkumoalue, jossa metsiä pyritään polttamaan tasaisin väliajoin. Edelliset luonnonhoidolliset poltot Komion luonnonsuojelualueella on tehty tänä keväänä ja aiemmin vuonna 2011.

Toimenpiteet ovat osa EU:n osittain rahoittamaa Paahde-LIFE- hanketta. HÄSA

Päivän lehti

14.8.2020