Kanta-Häme

Konesalien sähkönkulutus halutaan salata

EU haluaa julkisiksi alhaisen sähköveron yritysten tuet. Teknologiateollisuus vaatii salaamaan yritysten tehot. Palvelinten tehot nimetään tärkeiksi yrityssalaisuuksiksi.
 
 
Teknologiateollisuus vetoaa työ- ja elinkeinoministeriöön, jotta konesalien sähkönkulutus pidettäisiin salassa. Järjestö vaatii muuttamaan ministeriön valmistelemaa lakiluonnosta siten, että kukin konesalin konetehoa ei voida laskea.
 
”Kilpailija pystyy tämän tiedon perusteella tulkitsemaan konesalien toiminnan laajuuden sekä päättelemään, onko konesalilla myös kansainvälistä toimintaa”, sanotaan Teknologiateollisuuden lausunnossa.
 
Konesalien sähkönkulutuksen julkistaminen liittyy EU:n vaatimukseen avata yli 500 000 euron verotuet yrityskohtaisesti. Verotuella tarkoitetaan tässä sitä, että eräät tuotannon toimialat maksavat Suomessa sähköstään tavallista alhaisempaa sähköveroa. Tietojen julkaisemisella EU haluaa estää, ettei eritasoisilla veroilla vääristetä kilpailua.
 
Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu lakia, joka käytännössä merkitsisi II-sähköveroluokan yritysten sähkönkulutuksen julkaisemista.
 
Useat yritykset pyrkivät ylipäätäänkin salaamaan lukujaan tuotannosta ja raaka-aineiden käytöstä. Niitä on vaadittu laatimaan erillisiä selvityksiä esimerkiksi energiankulutuksesta. Yritykset eivät ole pitäneet, että niiden tuotanto- ja päästöluvut ovat tulleet julkisiksi esimerkiksi ympäristöluvista.
 
Miksi konesalit ovat niin poikkeuksellisia, että niiden sähkönkulutuksen pitäisi jäädä salaiseksi?
 
– Konesaleissa, joissa sähkönkulutus teho on yli 10 megawattia, sähkön kulutus on jopa 70 prosenttia operatiivisista kustannuksista. Sähkönkulutus on niille hyvin merkittävä asia, sanoo Finnish Data Center Forumin puheenjohtaja Jari Innanen.
Innasen mukaan konesalien sähkönkulutus selvittäisi nimenomaan sellaisia asioita, joita nämä yritykset haluavat pitää salassa.
 
– Prosessiteollisuudessa ei kulutuksen perusteella voida tehdä samanlaisia johtopäätöksiä lopputuotteista kuin konesalin sähkönkulutuksesta, Innanen sanoo.
 
Suomeen on viime vuosina perustettu suuria konesaleja, joissa isot kansainväliset yritykset pyörittävät palvelimiaan. Tunnetuin on Google konesali, jonka yritys perusti Haminaan lakkautettuun Summan paperitehtaaseen.
 
Paperitehtaat kuluttavat paljon sähköä. Paperitehtaassa on valmiina kalliit sähköliittymät.
 
Suomessa on suosittu konesaleja ja niitä on suorastaan houkuteltu maahan. Jyrki Kataisen (kok.) hallitus alensi konesalien sähköveron II-luokkaan. Sähköveroa on kaiken aikaa korotettu. Tänä vuonna alennettu II-luokan sähkövero on 0,703 senttiä kilowattitunnilta. I-luokan sähkövero, jota valtaosa sähkönkuluttajista maksaa, on 2,253 senttiä kilowattitunnilta.
 
Teknologiateollisuus pelkää, että konesalien liikesalaisuuksien vuotaminen uhkaa nykyisin täällä toimivia yrityksiä ja uusien konesalien saamista Suomeen.
 
Teknologiateollisuus vaatii, että uudessa laissa ei julkisteta tarkkoja tietoja verotuista. Tiedot annetaan vaihteluvälillä, mikäli liikesalaisuuksia ei voida vielä paremmin salata lailla.
 
Teknologiateollisuudesta ei haluttu kommentoida asiaa vaan kehotettiin ottamaan yhteyttä Finnish Data Center Forumiin. Yhdistys ei ole Teknologiateollisuuden jäsenjärjestö, mutta useat sen jäsenistä ovat myös Teknologiateollisuuden jäseniä. HäSa

Menot