Kanta-Häme

Korkea kerrostalo jäämässä Kanakouluntien kaavaan – Kaavaehdotuksesta jätettiin ainakin kolme muistutusta

Kanakouluntie 1:n kaavaehdotuksessa on vähennetty rakennusalaa, mutta kerrostalojen korkeudet ovat ennallaan. Alueelle olisi siis tulossa yksi 8-kerroksinen ja kaksi 4-kerroksista asuintaloa.
Kahdeksankerroksisen asuintalon on tarkoitus toimia maamerkkinä ja kertoa etelän suunnasta saapuville keskusta-alueen alkamisesta. Kuva: SAKARI MIETTUNEN ARKKITEHTI SAFA
Kahdeksankerroksinen asuintalo näyttäisi Virvelintieltä katsottuna tältä. Kuva: SAKARI MIETTUNEN ARKKITEHTI SAFA

Kanakouluntien alkupäähän on suunnitteilla kolme asuinkerrostaloa ja kaksi rivitaloa.

Viime syksynä esille tullut kaavamuutosasia on herättänyt jonkin verran vastustusta alueen nykyisissä asukkaissa. Erityisesti korkein kerrostalo, jota on suunniteltu eräänlaiseksi maamerkiksi etelän suunnasta tulijoille, on herättänyt epäilyksiä.

Kaavasuunnittelu eteni toukokuussa ehdotusvaiheeseen, ja siinä kerrostalojen kerrosluvut ovat säilyneet entisellään: lähimpänä kaupungin keskustaa sijaitsevasta talosta olisi tulossa 8-kerroksinen ja kahdesta muusta talosta 4-kerroksisia.

Rakennusalaa pienennettiin

Rakennusalaksi on nyt merkitty 5 800 kerrosneliötä, joka on 1 400 neliötä vähemmän kuin luonnoksessa. Näin myös arvio tulevasta asukasmäärästä pienenee noin 50:llä (noin 190 asukkaasta alle 140 asukkaaseen).

Kaavaluonnoksesta kaupunki sai loppusyksystä kahdeksan mielipidettä, joka on arkkitehti Tommi Terästön mukaan normaali määrä. Kaavaehdotuksen esilläolo päättyi tämän viikon keskiviikkona, ja siitä tuli ainakin kolme muistutusta.

– Jää nähtäväksi, onko tämä vielä lopullinen määrä, sillä palautetta on voinut tulla monien eri kanavien kautta, Terästö sanoo.

Hänen mukaansa muistutukset ja saadut lausunnot menevät nyt kaavaa laativalle konsultille, ja niihin palataan kesälomien jälkeen elokuussa.

Paikoitusalue kasvoi reilusti

Kaavaehdotus poikkeaa jonkin verran viimesyksyisestä luonnoksesta. Erityisesti liikenne- ja paikoitusasioihin on nyt kiinnitetty huomiota, osittain siksi, että niistä tuli palautetta luonnosvaiheessa.

– Kerrostalojen paikoitusalue on suurentunut lähes kaksinkertaiseksi. Autopaikkoja pysäköintialueelle tulee 78, vieraspaikat mukaan lukien, Terästö selvittää.

Pysäköinti keskitetään omalle alueelleen, jotta kerrostalojen pihoihin pystytään järjestämään kunnolliset piha- ja leikkialueet.

Paikoitusalueelle saatiin lisää tilaa pohjoisesta, koska kaupunki omistaa pienen palan entisen huonekaluliikkeen tontista. Siksi kaava-alueeseen sisällytettiin myös liiketalon tontti.

Ajo paikoitusalueelle siirretään mutkakohdasta Virvelintien suoralle osuudelle. Parkkialueen ja Virvelintien väliin tulee puurivi.

Nykykaava sallisi runsaasti toimistorakentamista

Tommi Terästö huomauttaa, että tämä kaavamuutos pienentää rakennusoikeutta nykykaavaan verrattuna.

– Nykyisen kaavan mukaan alueelle saisi rakentaa 2-, 3- ja 4-kerroksisia toimistotaloja yhteensä 9 300 kerrosneliön verran.

Kaavamuutosalueen omistaa Etelä-Hämeen Osuuspankki ja kaavamuutosta tehdään sen aloitteesta. Omistaja ja kaupunki tekevät myöhemmin maankäyttösopimuksen.

Kaavaehdotus menee kaupunkirakennelautakunnan käsiteltäväksi syksyn aikana. Lopullisesti kaavan hyväksyy valtuusto.

– On epävarmaa, ehtiikö tämä valtuustokäsittelyyn tämän vuoden puolella, Terästö sanoo. HäSa

Päivän lehti

23.1.2020