Kanta-Häme

Korkeakoulujen esivalintakokeet eivät vaarantaneet yhdenvertaisuutta

Ammattikorkeakoulujen viime vuonna järjestämät esivalintakokeet eivät asettaneet hakijoita eriarvoiseen asemaan.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan mukaan ei ole aihetta epäillä, että mahdollisuus sähköiseen esivalintakokeeseen osallistumiseen ei olisi ollut yhtäläisesti tarjolla kaikille siihen halukkaille. Kanteluiden mukaan ne, joilla ei ole varaa omaan tietokoneeseen ja verkkoyhteyteen, joutuivat muita hakijoita heikompaan asemaan.

Hämeen ammattikorkeakoulu ja 18 muuta ammattikorkeakoulua järjestivät internetissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakokeen keväällä 2016.

Apulaisoikeusasiamies hankki selvitykset kaikilta esivalintakokeessa mukana olleelta 19 ammattikorkeakoululta sekä lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Pajuojan mukaan koe oli mahdollista suorittaa paitsi omalla koneella myös esimerkiksi kirjaston tarjoamilla laitteilla. Esivalintakoe oli myös toteutettu teknisesti niin kevyellä tavalla, että laitteen ominaisuuksilla ei ollut merkitystä kokeen suorittamisessa.

Sähköinen esivalintakoe suoritettiin valvomattomissa olosuhteissa. Lopullisessa opiskelijavalinnassa esivalintakokeen tulosta ei kuitenkaan otettu huomioon.

Kanteluissa pidettiin myös mahdollisena, että joku muu voi täyttää hakijan nimissä esivalintakokeen. Pajuojan mukaan tilanne oli ongelmallinen, koska vilppiä käyttäen olisi ollut mahdollista edetä esivalinnasta varsinaiseen valintakokeeseen. Yksittäisiä vilppitapauksia ei selvityksissä kuitenkaan ilmennyt. HÄSA

Päivän lehti

28.5.2020