Kanta-Häme

Korkeakoulukeskus laajenee kohti keskustaa

Vain pieniä viilauksia on tullut Visamäen korkeakoulukeskuksen kaavaesitykseen sitten luonnosvaiheen.

Se merkitsee, että todennäköisesti kohtalaisen pitkän ajan kuluessa, Visamäen pellolle nousee niin asuinkerrostaloja kuin rivitalojakin. Suurta osaa niistä kaavaillaan opiskelija-asunnoiksi.

Alueelle on tulossa myös liike- ja toimistotiloja sekä varaus polttoaineen jakeluasemalle.

Muutosta aikaisempaan luonnokseen on se, että hulevesistä on annettu aikaisempaa tarkempia määräyksiä. Myös Lahdensivutien varteen tulevien asuinrakennusten melumääräykset on kirjattu kaavaan.

Maisemapelto

Asemakaava koskee 17 hehtaarin peltoa, josta aikaisemmin luultiin, että Museovirasto haluaisi säilyttää sen maisemallisesti tärkeänä peltoaukeana.

Virastolla ei kuitenkaan ole muita esityksiä kuin historiallisen Vankanlähteen muinaismuistoalueen sisällyttäminen kaavaan. Tosin kaavoittajat arvioivat, että sen kunnostamisesta voidaan sopia ilman, että se on asemakaavassa mainittu.

Yleisömielipiteissä on kiinnitetty huomiota erityisesti siihen, että alueelta puuttuvat paikoin jalkakäytävät ja pyörätiet kokonaan. Lisäksi valaistus on huono. Näihin ei oteta kantaa kaavassa, mutta mielipiteet on toimitettu kaupungin liikennesuunnittelijoille.

Myös teollisuutta

Kaava sisältää mahdollisuuden rakentaa ympäristöhäiriötöntä teollisuutta. Sitä on vastustettu.

Vastineena kaavoittajat toteavat, että Hamk on yksi valtakunnallisista osaamiskeskuksista, joissa suositaan koulutuksen tutkimuksen ja elinkeinoelämän välistä kanssakäymistä. Siksi alueella pitää sallia myös teollisuutta, kunhan siitä ei ole häiriötä ympäristölle.

Mielipiteissä on myös epäilty osan asuinrakennuksista tulevan liian lähelle moottoritietä.

Tähän todetaan, että uudisrakennukset tulevat vähintään 43 metrin päähän tiestä, kun minimisuositus on 28 metriä. Lisäksi välissä on meluaidan lisäksi useita puu- ja pensasvyöhykkeitä.

Visamäen korkeakoulukeskuksen kaavaesitys tulee piakkoin nähtäville Hämeenlinnan verkkosivuille. (HäSa)