Kanta-Häme

Korkeimmat talot kaihertavat muistuttajia

Muistutukset ovat muuttaneet Asemanrannan kaavaesitystä vain vähän.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi viikolla esityksen. Seuraavaksi se menee kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn.

Kaivauksissa löydetyt jopa 3 000 vuotta vanhat paalut tuskin hidastavat hanketta, sillä jatkotoimista on sovittu Museoviraston kanssa.

– Löydön alue tutkitaan vielä tarkkaan. Sen jälkeen löytö voidaan poistaa, ellei jotain muuta hyvin merkittävää tule esiin, kaavoittaja, arkkitehti Johanna Närhi kertoo.

Kaupunki kustantaa jatkokaivaukset. Löytöpaikka jää piha-alueeksi.

Asemanrantaan suunnitellut 8-10-kerroksiset talot ovat kirvoittaneet muistutuksen joukolta tavallisia kansalaisilta.

Korkeiden talojen pelätään muuttavan liikaa Hämeen linnalta avautuvaa kulttuurimaisemaa.

– Olemme tehneet havainnekuvat linnalta päin. Väliin jää kuitenkin Varikonniemen virkistysalue ja etäisyyttä on 600 metriä. Korkeatkaan talot eivät ime huomiota linnalta, Närhi toteaa.

Museovirasto on lausunnossaan kritisoinut asema-aukion tuntumassa olevan 8-kerroksisen asuintalon vievän huomion historiallisesta asemarakennuksesta.

Lisäksi nykyisen parkkipaikan kohdille sijoittuva 590-paikkainen pysäköintilaitos saa kritiikkiä.

Kaavoituksen yhteydessä on lähinnä asemarakennusta olevaa 8-kerroksista rakennusta soviteltu muuallekin.

– Alkuperäinen paikka on kuitenkin kaupunkikuvallisesti paras. Kiistalassa kaikki rakennukset rajautuvat katuun. Uusi 8-kerroksinen rajaisi sopivasti asema-aukiota.

Pysäköintilaitoksen kokoon vaikuttaa se aseman läheisyys. Velvoitepysäköinnin lisäksi alueelta pitää Liikenneviraston mukaan löytyä 400-500 pysäköintipaikkaa junamatkustajille.

Alueelle tulee asuntojen lisäksi myös liiketiloja ja päiväkoti.

Päiväkodin tontilla rakennusoikeutta on kasvatettu 300 kerrosneliöllä 1 200 kerrosneliöön. Tonttia on hakenut Jaarlin Päiväkotikiinteistöt.

Sen tekemässä muistutuksessa painotetaan, että pienryhmäpedagogiikkaan perustuvan yksikön minimikoko on 1 200 kerrosneliötä. Se myös mahdollistaa kustannustehokaan toiminnan.

Asemanrannan korkeimmat talot ovat kolme kahdeksankerroksista ja alueen keskellä sijaitseva kymmenkerroksinen kerrostalo. Suurin osa suunnitelluista rakennuksista on 3-5-kerroksisia.

Varikonniemen rakentamista on vatvottu Hämeenlinnassa jo 30 vuotta eli siitä lähtien, kun alue vapautui vuonna 1986 kaiken kansan käyttöön.

Tuolloin kaupunki suunnitteli varsinaiseen niemeen asuin- ja liikerakentamista. Sittemmin sinne on soviteltu mm. konserttitaloa.

Nyt suurin osa Varikonniemestä jää virkistysalueeksi.

Asemanranta sijaitsee entisen Mensan ja Saarioisten teollisuusrakennusten ja rautatieaseman tuntumassa.

Asemarakennusten lisäksi osa entisen säilyketehtaan rakennuksista on suojeltu.

Muinaisjäännösalueella olevat varikon ja sahan rakennusten rauniot säilytetään, koska ne kertovat alueen historiasta.

Myös kaupunkilaisille tärkeä rannan virkistysalue ja rantareitti pysyvät ennallaan osana kansallista kaupunkipuistoa.