Kanta-Häme

Korkein hallinto-oikeus totesi saunalautan olevan rakennus Uudessakaupungissa

Korkein hallinto-oikeus on todennut saunalauttojen olevan rakennuksia.

Lautan liikuteltavuus ja merkintä vesikulkuneuvorekisterissä eivät hallinto-oikeuden päätöksen mukaan ole riittäviä perusteita sille, ettei lautalle tarvittaisi rakennuslupaa.

Päätöksen mukaan pysyvyys sekä lautan vaikutus turvallisuuteen, terveyteen, ympäristöön ja maisemaan ovat syy käsitellä sitä rakennuksena.

Rakennusta varten pitää hakea erilaiset luvat kuin rakennelmaa. Luvattomaksi paljastunut rakennus voidaan vaatia poistettavaksi sakon uhalla.

Oikeuden käsittelemässä tapauksessa saunalautan omistaja oli Uudessakaupungissa säilyttänyt lauttaa kesäisin meressä omassa rannassaan noin 30 metrin päässä rantaviivasta.

Talvisin lautta oli nostettu kuivalle maalle säilöön.

Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta määräsi lautan poistettavaksi tontilta talven aikana 2000 euron sakon uhalla. Omistaja valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Lautan todettiin vastaavan käyttötarkoituksiltaan tavallista rantasaunaa. Oikeuden päätöksessä säilytys pitkiä aikoja paikallaan nähtiin rakennuksen pysyvyytenä.

Lautan omistaja puolustautui sillä, ettei lauttaa ole käytetty kuin kerran saunana sinä aikana, kun se on seissyt rannassa.

Lautan omistaja vetosi oikeudessa myös viranomaisten erilaisiin menettelytapoihin eripuolella Suomea. Hänen mukaansa muualla Suomessa ei ole vaadittu rakennusvalvonnan lupaa saunalautan säilyttämiseen sille varatulla laiturilla.

Hallinto-oikeus kuitenkin totesi, ettei lautan säilytystä tontilla voida pitää tavallisena retkeily- tai veneilykäyttönä, joten se vaatii lain mukaiset luvat.

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeussihteerin Joonas Ahtosen mukaan päätös on ensimmäinen saunalauttoja koskevan rakennusvalvonnan päätöksistä, joka julkaistaan.

Korkein hallinto-oikeus on aiemminkin käsitellyt asiaa, mutta silloin vain vahvistanut alemman oikeusasteen päätökset.

Uudenkaupungin saunalauttapäätös julkaistiin 9. kesäkuuta vuosikirjapäätöksenä.

Vuosikirjapäätökset ovat tärkeitä ja lainsäädännöllisesti merkittäviä ja niitä voidaan käyttää ennakkotapauksina, eli ohjeistuksena vastaavien tapausten käsittelyssä.

Oikeuden päätös ei kuitenkaan automaattisesti koske kaikkia saunalauttoja.

Päätöksessä ei otettu kantaa siihen, olisiko menettely ollut erilainen, jos saunalauttaa olisi käytetty pääasiallisesti veneilyyn ja säilytetty kaupungin pienvenesatamassa.

Korkein hallinto-oikeus on tehnyt samankaltaisia päätöksiä myös pyörillä liikuteltavista saunoista, mutta niitä ei ole julkaistu. HÄSA

Mainos