Kanta-Häme Janakkala

Korona kärjisti perheiden ongelmia Janakkalassa – Kantahämäläiskysely paljastaa tyttöjen korona-ahdistuksen, pojilla päinvastainen tilanne

Janakkalalaistutkimus paljasti ahdistuksen yleistyneen lapsilla ja nuorilla. Osallisuuden kokeminen luokkayhteisössä romahti koronakeväänä.
Tytöt ovat koronakeväänä kokeneet selkeästi poikia enemmän ahdistusta. Pojat saattavat peittellä tunteitaan tai aidosti myös murehtia tyttöjä vähemmän. Grafiikka: Soile Toivonen

Lasten ja nuorten osallisuuden kokemus laski koronakevään aikana, selviää Janakkalassa tehdystä hyvinvointikyselystä.

Etäyhteyksillä on tekohengitetty koulun yhteisöllisyyttä. Etäopetusaika kuitenkin osoitti koulun korvaamattoman roolin lasten ja nuorten osallisuuden tunteen synnyttäjänä.

– Jos etäkoulujakso uusiutuu syksyllä, osallisuuden kokemisen huomioimisessa olisi petrattava, sanoo psykologi Päivi Mustonen.

Janakkalan perhekeskus tuotti verkkokyselyn selvittääkseen, miten koronakevään etäopetusaika vaikutti lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Luokkayhteisön osaksi itsensä tunteminen muuttui etäopetusaikana. Tänä keväänä vain 15 prosenttia kyselyyn vastanneista nuorista koki olevansa tärkeä osa luokkayhteisöä. Vuosi sitten osuus oli lähes puolet oppilaista.

Entistä useampi tyttö vastasi kokeneensa ahdistusta koronakeväänä, kun taas pojilla ahdistusta tunteneiden määrä laski hieman edellisvuodesta. Grafiikka: Soile Toivonen

Moni murehtii koronaa

Janakkalan tutkimus osoitti, että yhä useampi tyttö kokee ahdistuneisuutta. Valtakunnallisesti jo ennen koronaa nähtävillä ollut trendi voimistui kevään aikana.

– Tosi moni tyttö on pohtinut koronan vaikutusta lähipiiriinsä, kertoo nuorisopsykologi Paula Tyni.

Ylempiluokkalaisista tytöistä yli kolmannes ilmoitti kokeneensa kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta. Määrä nousi selvästi viime keväästä, kun taas pojilla ahdistuneisuuden kokeminen väheni hieman vuoden takaisesta.

Osin tämä selittynee sillä, että tytöt sanoittavat tuntemuksiaan paremmin. Pojat saattavat peittää tunteensa tai aidosti myös murehtia tyttöjä vähemmän.

– Yhtä paljon tämä on koskettanut poikia, Tyni sanoo.

Elämäänsä erittäin tyytyväisten osuus laski kevään aikana viime syksyyn verrattuna alakoululaisilla 57%:sta 37%:een ja nuorten ryhmässä 21%:sta ja 17%:een.

– Olemme eläneet poikkeusaikaa, joten tämä on ihan ymmärrettävää, sanoo koulupsykologi Salla Kaivola.

Lapset ja nuoret tarvitsevat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja pärjäämisen kokemuksia, että jokainen kokisi olevansa osa yhteisöä. Lapsille osallisuus on ensisijaisesti arkista vuorovaikutusta, kohtaamista ja jokapäiväistä toimintaa heidän elämässään läsnä olevien ihmisten kanssa. Grafiikka: Soile Toivonen

Harva liikkuu tarpeeksi

Lapset ja nuoret liikkuivat etäkouluaikana oman kokemuksensa mukaan hieman vähemmän kuin aikaisemmin. Laskua selittänee se, että vapaa-ajan urheilutoiminta oli tauolla.

Nuorten ryhmässä kyselyyn vastanneista enää 16 prosenttia liikkui vähintään tunnin päivässä.

Janakkalan liikuntapäällikkö Inkeri Jortikka muistuttaa, että liikunnan mukanaolo arjessa on liikuntasuorituksia tärkeämpää.

Kotiolot voivat ahdistaa

Korona-aika kärjisti monen perheen ongelmia ja yhteishengen puutteita, kun taas toisilla perheillä lisääntynyt yhdessäolo toi iloa.

Perheitä ovat kuormittaneet poikkeusaikana erityisesti taloudelliset huolet. Vaikeuksia ovat aiheuttaneet myös etäkoulu, työn ja perheen yhdistäminen, avun puute sekä yksin jääminen.

– Vanhempien tuen tarpeet on hyvä ennakoida, mikäli etäkouluaika syksyllä jatkuu, sanoo Mustonen.

Kotiolot vaikuttavat lasten ja nuorten kokemaan ahdistukseen, mutta perheiden sisälläkin on ollut eroja.

– Vanhempia pitäisi tukea ja kuunnella, sillä heidän murheensa heijastuvat lapsiin, sanoo Tyni.

Erityisopetusta on tarjottu Janakkalassa myös etäaikana, ja putoamisvaarassa olleita oppilaita on otettu lähiopetukseen. HÄSA

Janakkalan hyvinvointikysely

Janakkalan perhekeskuksen tekemä sähköinen kysely. Kysely toteutettiin 11.5.–13.5.2020.

Kyselyssä selvitettiin oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä kokemuksia korona- ja etäkouluaikana.

Se tehtiin samoille janakkalalaisille oppilaille, jotka vastasivat keväällä 2019 valtakunnalliseen kouluterveyskyselyyn.

Vastaajia oli 342 kpl 5. ja 6. luokkalaista ja 124 kpl 9. luokkalaista ja lukion 1. vuosikurssilaista.

Tuloksia

Osallisuuden kokemus ja itsensä tärkeäksi osaksi luokkayhteisöä tunteminen romahtivat koronakevään aikana.

Aiempaa useampi lapsi ja nuori, varsinkin tyttö, on kokenut mielialaan liittyviä ailahteluita ja ahdistuneisuutta.

Yleisimpiä koettuja fyysisiä oireita olivat päänsärky, niska-. hartia- ja selkävaivat ja alaraajojen kivut ja mahakivut.

Päivän lehti

10.7.2020