Kanta-Häme

Korotettu suojatie on turvallisin

Viime kesä toi muutoksia Turengin suojateihin. Kahdelle suojatielle tuli korotus, kahta kavennettiin, kaksi poistettiin, ja kaikkien valaistusta parannettiin muuttamalla valot valkoisiksi.

Kyse oli Uudenmaan ely-keskuksen projektista, jonka tavoitteena oli parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta.

– Turvallisuuden parantumista aiotaan myös seurata. Ensi keväänä valmistuu vertaileva tutkimus, sanoo liikenneturvallisuusvastaava Marko Kelkka Uudenmaan ely-keskuksesta.

Kaksi pysyvää nopeusnäyttöä

Autoilijat ovat huomanneet myös kaksi nopeusnäyttöä, joista toinen on Lammintiellä ja toinen Turengintiellä. Tosin Lammintien nopeusnäytön paikkaa aiotaan vielä hieman muuttaa.

– Nykyinen paikka ei ole hyvä, koska se sijaitsee ennen suojatietä, ja silloin autoilijan huomio ei kiinnity ihmisiin, sanoo kunnan kunnossapitopäällikkö  Eero Simola.

Nopeusnäytöt on sijoitettu kohtiin, joissa alkaa 40 km/t nopeusrajoitus.

Korotetut suojatiet rakennettiin Turengintielle Lukiotien risteyksen itäpuolelle sekä Hausjärventien ja Tuulimyllyntien risteykseen.

– Korotetut suojatiet ovat ylivoimaisesti turvallisimpia. Liikennevalot ja keskisaarekkeet eivät lisää turvallisuutta yhtä paljon, Marko Kelkka sanoo.

Korotus pakottaa hidastamaan

Hänen mukaansa yhtään ihmistä ei ole Suomessa kuollut korotetulla suojatiellä.

– Autoilijan on pakko hidastaa korotuksen takia.

Toinen tapa alentaa autoilijoiden nopeutta on kaventaa ajorataa suojatien kohdalla. Näin on menetelty Turengintiellä Pyhämäentien liittymässä sekä Lammintiellä Haltian päiväkodin risteyksessä.

Projektissa päädyttiin poistamaan kaksi suojatietä kokonaan, koska niitä ei olisi saanut turvallisiksi. Toinen poistettu suojatie oli Turengintiellä Tohvelantien risteyksessä kirkon kohdalla ja toinen Hausjärventiellä Talleroisen kohdalla.

Tohvelantien toinen suojatie pois

Kelkan mukaan Tohvelantien suojatie oli erityisen vaarallinen, koska siinä on kaksi kaistaa.

– Autoilijat kertoivat, etteivät he uskaltaneet pysähtyä suojatien eteen koska pelkäsivät, ettei toista kaistaa ajava pysähtyisi.

Kelkan mukaan suojatie voitiin tästä kohdasta hyvin poistaa, koska Tohvelantien toisella puolella on toinen suojatie.

Suojateiden valaistustakin uusittiin, mutta vain vaihtamalla valkoiset valot entisiin valopylväisiin.

– Täsmävalaistuksellekin olisi ollut tarpeita, mutta sille ei ollut rahaa. Valkoinen valo kuitenkin lisää jalankulkijoiden havaittavuutta, sanoo projektin vetäjä Mikko Vihermäki ely-keskuksesta.

Uus pätkä pyörätietä

Ely-keskus käytti Turengin projektiin noin 200 000 euroa. Kunta oli mukana noin 37 000 eurolla. Sillä rahalla rakennettiin pätkä kevyen liikenteen väylää Välimäentien ja Leivontien liittymien välille Lammintien pohjoispuolelle.

Kaiken kaikkiaan projektissa tehtiin jotain 29 suojatielle, eli kaikille Turengintien, Lammintien, Harvialantien ja Hausjärventien suojateille.

Miksi Uudenmaan ely sitten valitsi juuri Turengin parantamiskohteekseen? Syynä oli Kelkan mukaan ennen kaikkea raha.

– Voimme tehdä vuosittain pieniä turvallisuutta parantavia toimia, mutta määrärahaa on vähennetty. Emme halunneet ripotella sitä ympäri Kanta- ja Päijät-Hämettä ja Uuttamaata, vaan halusimme sijoittaa rahan yhdelle alueelle, jotta vaikuttavuus paranisi.

Turenki sopi kehittämiskohteeksi, koska kaksi valtion maantietä kulkee taajaman läpi.

Turvallisuus hyvällä tolalla

Turenki ei kuitenkaan ole elyn edustajien mielestä mitenkään turvaton liikenteellisesti – ei ollut siis ennen tätä projektiakaan.

– Täällä turvallisuus on selkeästi keskitasoa parempi, Kelkka sanoo.

Elyn edustajat korostavat, ettei mikään parannustoimi välttämättä tehoa, jos ihmiset eivät käyttäydy turvallisesti. Yksi ongelmakohta on yhä Turengintie, sillä jalankulkijan on vaikea päästä sen yli aamuruuhkassa.

Elyn, Trafin ja kunnan viisaan liikkumisen ryhmän edustajat tutustuivat suojatieparannuksiin maanantaina. (HäSa)

Juttua on korjattu. Eero Simolan oikea virkanimike on kunnossapitopäällikkö.