Kanta-Häme

Korruptioepäilyistä huolimatta kansa luottaa yhä vahvasti poliisiin

Rikollisuustilanne on parantunut ja huoli vähentynyt suomalaisten mielissä. Poikkeuksen muodostaa seksuaalinen väkivalta, joka huolettaa kansaa entistä enemmän.

Suomalaiset luottavat yhä poliisiin, mutta epäilevät entistä useammin poliisia korruptiosta tai epäeettisestä toiminnasta. Tulokset selviävät keskiviikkona julkaistusta poliisibarometristä.

Sen mukaan 40 prosenttia suomalaisista pitää melko tai erittäin todennäköisenä, että poliisin sisällä esiintyy korruptiota tai epäeettistä toimintaa. Vuosina 2007–2012 samoin vastasi vain noin neljännes barometrin vastaajista.

Korruptioepäilyistä huolimatta suomalaisten luotto poliisiin on yhä vahvaa. Peräti 96 prosenttia barometriin vastanneista luottaa poliisiin melko tai erittäin paljon ja lähes 90 prosenttia oli sitä mieltä, että poliisi kykenee kantamaan vastuun yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaamisesta. Tulokset ovat samalla tasolla kuin 2010-luvun alussa.

Suomalaiset eivät myöskään koe rikollisuutta poikkeuksellisen vakavaksi ongelmaksi lähiympäristössään. Kyselyyn vastanneista 83 prosenttia mielestä rikollisuustilanne ei ole kovin tai juuri lainkaan vakava. Tulokset ovat myönteisempiä kuin kertaakaan poliisibarometrin mittaushistorian aikana. Vielä vuonna 1999 tilannetta piti vakavana 37 prosenttia tutkimukseen haastatelluista.

– Ulkoisesta myllerryksestä huolimatta kansalaisten sisäistä turvallisuustilannetta koskevat arviot ovat pysyneet vakaina. Kansalaiset tukeutuvat yhä selvemmin poliisiin, toteaa sisäministeri Paula Risikko (kok.). 

Sisäministeriön poliisiosaston ylijohtaja Kauko Aaltomaa arvioi raportissa, että vuonna 2015 alkanut pakolaiskriisi, viime aikojen terrori-iskut Euroopassa ja Suomen talouden heikot kehitysnäkymät ovat olleet omiaan laskemaan ihmisten turvallisuuden tunnetta.

– Se, että Suomessa asuvat ihmiset niistä huolimatta luottavat poliisiin ja kokevat olonsa turvalliseksi, on vahva viesti, Aaltomaa toteaa.

Huoli rikosilmiöistä on vähentynyt viime vuosien aikana. Poikkeuksina raportissa mainitaan kuitenkin asuntomurrot ja seksuaalinen ahdistelu ja väkivalta, joiden kehitys on ollut osin kielteistä. 

Alle 50-vuotiaat naiset ovat entistä enemmän huolissaan seksuaalisesta ahdistelusta ja väkivallasta. Vuonna 2010 noin 45 prosenttia alle viisikymppisistä naisista kertoi ilmiön huolestuttavan heitä erittäin paljon, nyt samoin ajattelevien joukko oli noussut jo 60 prosenttiin.

Poliisibarometri on haastattelututkimus, jossa tutkitaan kansalaisten käsityksiä poliisin toiminnasta ja sisäisen turvallisuuden tilasta. Tutkimus on toteutettu sisäministeriön toimeksiannosta yhteensä kahdeksan kertaa vuosien 1999–2014 välisenä aikana.

Taloustutkimus haastatteli barometriä varten toukokuussa 2016 reilut tuhat 15–79-vuotiasta suomalaista. Tulosten analysointi ja itse raportti tehtiin Poliisiammattikorkeakoulussa. LM-HäSa

Päivän lehti

1.12.2020

Fingerpori

comic