Kanta-Häme

Koskinen: Metsätilat suuremmiksi

Hallitus haluaa suurentaa metsätilojen keskikokoa ja tehdä metsätalouden harjoittamisesta nykyistä yrittäjämäisempää. Siihen pyritään muun muassa verotusta kehittämällä.

Linjaukset sisältyvät valtioneuvoston torstaina hyväksymään metsäpoliittiseen selontekoon, jota maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen (kok.) avasi medialle torstaina Helsingissä.

Hänen mukaansa veroratkaisujen sisältöä ei ole vielä tarkemmin mietitty.

– Selonteossa ei ole määritelty mitään valmista sabluunaa, vaan tähän palataan myöhemmin. Joka tapauksessa tavoitteena on yritysmäisempään verotukseen siirtyminen, Koskinen sanoo.

Ministeriön osastopäällikkö Juha Ojala tarkentaa, ettei vuoteen 2050 ulottuvassa selonteossa tietoisesti haluttu lähteä kirjaamaan itse konkreettisia keinoja, joilla tavoitteisiin pyritään.

– Tilakoon kasvattaminen on tavoite, jonka toteuttamiskonstit haetaan loppuvuoden aikana.

Nuoret myyvät eniten

Viimeisimpien tutkimusten mukaan suurien metsätilojen koko on kasvanut. Toisaalta samaan aikaan pienten metsäpalstojen määrä on lisääntynyt.

Koskisen mukaan isoilla metsätiloilla tehdään aktiivisemmin puukauppaa. Sen lisäksi nuoret omistajat myyvät puuta vanhoja enemmän.

– Toivomuksemme on, että tilojen keskikoko kasvaa ja nuorempia omistajia tulee lisää, Koskinen kertoo.

Tällä hetkellä metsänomistajien keski-ikä on 62 vuotta ja keskimääräinen tilakoko on noin 32 hehtaaria.

Puu käy kipsiksikin

Metsäpoliittinen selonteko sisältää 13 toimenpidettä, joiden avulla hallitus pyrkii saamaan metsät aktiiviseen käyttöön, metsäalan uudistumaan ja metsäliiketoiminnan kilpailukykyiseksi.

Yksi tärkeimmistä on alan yritysten uudistumisen ja kasvuyritysten kehittymisen helpottaminen.

– Tulevaisuudessa metsä-, energia- ja kemianteollisuuden rajat hämärtyvät ja isot ja pk-yritykset löytävät uusia muotoja, Koskinen arvioi.

Uusista innovaatioista hän mainitsee esimerkiksi puun käytön kipsausaineena.

– Lisäksi Enocell tuottaa tekstiiliteollisuuden käyttöön viskoosisellua, millä voidaan korvata puuvillan käyttöä. Biodiesel on tulossa kaupalliseen käyttöön ja puurakentaminen on lähtenyt hyvin liikkeelle, Ojala täydentää listaa.

Hänen mukaansa metsäala ei ole kärsinyt, vaikka viime vuosina on suljettu lähes neljännes Suomen paperikoneista.

– Siitä huolimatta hakkuumäärät ovat kasvaneet eli kysyntää puuraaka-aineelle riittää, Ojala sanoo.

Lisää innovaatioita

Kansanedustaja, ympäristövaliokunnan jäsen Timo Heinonen (kok.) on tyytyväinen selontekoon.

Hän painottaa biotalouden asemaa ja sen mahdollisuuksien hyödyntämistä.

– Suomessa on tehty uraa uurtavaa tutkimusta nanoselluloosan parissa sekä kehitetty muun muassa komposiitteja. Tämän kaltaista tarvitsemme lisää, Heinonen korostaa torstaina lähettämässä tiedotteessaan. (HäSa)

Päivän lehti

2.6.2020