Kanta-Häme

Kosteikot kohentamaan järven tilaa

Hauhonselkä sai oman vesiensuojeluyhdistyksensä eilen pidetyssä Pro Hauhonselkä ry:n perustamiskokouksessa.

Kokous keräsi Hauhotalolle yli 50 ihmistä. Heistä 40 ilmoitti kiinnostuksesta liittyä yhdistykseen.

Kosteikkoasiantuntija Elina Sorvali on tyytyväinen osallistujamäärään.

– On hienoa, että asukkaita kiinnostaa järven tila.

Seuraavaksi Pro Hauhonselkä ry viedään Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin.

Hauhonselän veden laatua on tarkoitus parantaa etenkin kosteikkojen avulla.

Sorvalin mukaan nykyään järven rehevöitymistä lisää se, että Hauhonselän laajan valuma-alueen vedet laskevat järveen liian suoraan.

Ravinteiden lisäksi järveen kulkeutuu kiintoaineita. Vesiensuojelulliset kosteikot hidastavat veden valumista järveen ja vähentävät eroosiota, eli maaperän rapautumista.

Sorvalin korostaa, että kosteikkojen perustaminen vaatii maanomistajien aktivointia.

Kosteikkojen perustaminen edellyttää myös lupaa ely-keskukselta.

Pro Hauhonselkä sai alkunsa kesäkuussa järjestetyssä Ympäristöfoorumissa, joka kokosi Hauhotalolle 50 ihmistä. Heistä 20 oli heti ilmoittanut kiinnostuksestaan Hauhonselän suojeluun.

Foorumiin perustettiin työryhmä selvittämään tulevaa yhdistyksen perustamista. Työryhmän puheenjohtajana toiminut Markku Saarinen kertoo, että ryhmään haluttiin eri alojen osaajia eri puolilta järvenselkää.

Saarinen huomauttaa, että Hauhonselän ravinnepitoisuuksien vähentämisessä riittää työsarkaa. Jos ravinnepitoisuudet halutaan saada 1990-luvun alun tasolle, niitä pitää vähentää 40 prosenttia nykytasosta.

– Karkeiden laskelmien mukaan ravinnekuorman vähentäminen jo pelkästään 20 prosentilla tarkoittaisi noin 190 000 euron kustannuksia. Yhdistyksellä ei tietenkään ole sellaisia rahoja.

Saarinen toivoo, että tulevaisuudessa yhdistys pystyy lisäämään vesiensuojeluun liittyvää tietoisuutta ja yhdistyksen tunnettavuutta.

Jäsenmaksujen lisäksi yhdistys toivoo saavansa varoja esimerkiksi lahjoituksina. Yhteistyötä on tarkoitus tehdä maanomistajien lisäksi muiden vesiensuojeluyhdistysten kanssa.

Yhdistyksen perustamiskokoukseen saapuivat esimerkiksi Merja ja Matti Niemelä, joilla on kesämökki Hauholla.

Matti Niemelä on seurannut Hauhonselän vedenkorkeuden ja veden laadun vaihtelua pitkään.

– Silmämääräisestikin näkee, että järvi on rehevöitynyt ja kulkuväylät kaventuneet.

Hän toivoo, että yhdistys pystyy jatkossa vaikuttamaan päättäjiin, jotta järven rehevöityminen saataisiin pysäytettyä. HäSa

Päivän lehti

5.12.2020

Fingerpori

comic