Kanta-Häme

Kotihoidon sopimuksen purkamista harkitaan

Vanhuspalvelujen muutokset ovat puhuttaneet hämeenlinnalaisia tänä keväänä. Ikäihmisten lautakunta teetti lopulta kyselyn siitä, miten asiakkaat ovat kokeneet viimeaikaiset muutokset.

Alkuvuodesta 2013 vanhustenhuollossa tapahtui useita muutoksia: Kanta-Voutilan vanhainkoti lakkautettiin ja asukkaita siirtyi Mainiovireen asumisyksikkö Virekotiin. Keinukamari siirtyi kaupungin omaksi toiminnaksi, ja Kanta-Voutilan henkilöstö siirtyi Keinukamariin.

Kaurialan Myllymäen alueen kotihoito taas osaulkoistettiin kaupungilta ja palvelua hoitamaan valittiin Esperi Care Oy.

Virekodin ja Keinukamarin asukkaat kokevat muutoksen menneen kokonaisuutena parempaan.

Kodinhoidon muutos Kaurialan ja Myllymäen alueilla taas koettiin huonona. Vuonna 2012 tehdyn kyselyn mukaan kaupungin kotihoitoa piti heikkona tai erittäin heikkona vain 1,2 prosenttia. Nyt näin kokee jopa 44 prosenttia.

Asiaa ei jätetä sikseen

Ikäihmisten lautakunta on tyytyväinen siihen, että asumispalveluissa tapahtuneet muutokset on koettu muutoksina parempaan suuntaan.

Kaurialan ja Myllymäen kotihoidon epäkohdat kuitenkin jatkuvat edelleen ja asiakkaiden, omaisten sekä kaupungin luottamus palveluntuottajaan horjuu. Kaupunki lähettääkin nyt Esperi Care Oy:lle kehotuksen korjata epäkohdat 1. syyskuuta mennessä. Mikäli palvelua ei saada kuntoon, lautakunta harkitsee sopimuksen purkamista.

Ikäihmisten lautakunnan puheenjohtaja Kaija-Leena Savijoki on huolissaan tilanteesta.

– Tällaiseen ei voi vain viitata kintaalla. Ikäihmisillä kynnys tehdä valituksia on muutenkin iso, joten näin monta valitusta kertoo siitä, että kaikki ei todellakaan ole kohdallaan. Asiaa ei aiota lakaista maton alle, hän sanoo.

Hoitamattomia asiakaskäyntejä

Kaurialan ja Myllymäen alueen kotihoidosta tulleet kriittiset palautteet koskevat käymättä jääneitä asiakaskäyntejä, hoitajien kiirettä ja yhteydenpito-ongelmia.

Käynnit eivät ole vastanneet asiakkaan kanssa tehtyä hoito- ja palvelusuunnitelmaa.

Reklamaatioihin on pyydetty selvitykset ja toimenpiteet Esperi Carelta. Selvitykset on saatu, mutta Esperi Care ei ole kyennyt tekemään korjauksia, jotka näkyisivät palvelun laadussa.

Ikäihmisten palveluiden tilaajajohtaja Jukka Lindbergin mukaan nykyistä tilannetta ei voi enää laittaa alkuhankaluuksien piikkiin, vaan niiden pitäisi olla jo ohi.

– Ongelmana on, että kilpailutuksessa kaupunki valitsi nyt toimijan, joka ei saa täytettyä laadukkaan palvelun kriteereitä. Kysely vahvisti käsitystämme siitä, että nyt tarvitaan järeämmät keinot käyttöön.

Muutos vie aikaa

Esperin kotihoidosta vastaava resurssijohtaja Tuija Antila kertoo, että kaupunginosaulkoistukset ovat isoja ja haastavia kokonaisuuksia, joiden läpivienti vie aikaa.

– Asiakkaiden siirto kaupungilta yksityiselle palveluntuottajalle ei ole sujunut ongelmitta. Olemme lisäksi joutuneet vaihtamaan Hämeenlinnan kotihoidon toimintojen vetäjän, joka on myös osaltaan ikävä kyllä vaikuttanut palveluumme, hän sanoo. (HäSa)

Päivän lehti

26.10.2020

Fingerpori

comic