Kanta-Häme

Kotihoidon tuen muutos ei tuonut hakuryntäystä päivähoitoon

Kotihoidontuen kuntalisän maksaminen loppuu Janakkalassa 200 perheelle vuoden alussa. Kyse on kunnan säästötoimesta.

Kesäkuussa hyväksytty kunnan talouden tasapainottamisohjelma sisälsi vaatimuksen, että kuntalisästä on säästettävä ensi vuonna puolet eli 275 000 euroa. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti myöhemmin, että säästö toteutetaan niin, että kuntalisää aletaan maksaa vain niille perheille, jotka saavat myös Kelan hoitolisää.

Kuntalisä vain pienituloisille

Käytännössä tämä tarkoittaa perheitä, jotka ovat melko pienituloisia.

Kuntalisää on maksettu tänä vuonna 350 perheelle. Ensi vuonna tämän tuen saajia on enää 150.

Kuntalisän loppuminen ei ole ainakaan vielä aiheuttanut mitään hakuryntäystä kunnan järjestämään päivähoitoon.

– Hakijamäärissä ei ole näkynyt muutosta. Ensi vuoden alussa päivähoidon aloittaa vähän yli 30 uutta lasta, mikä on normaali määrä, sanoo varhaiskasvatusjohtaja Liisa Tonteri.

Vaikutus ehkä vasta myöhemmin

Hän uskoo, että kuntalisämuutos voi vaikuttaa päivähoidon kysyntään myöhemmin.

– Eihän hoitovapaata voi yleensä katkaista kesken kaiken, vaikka tukiasiat muuttuisivatkin, hän huomauttaa.

Janakkalan päivähoitotilanne on nyt suhteellisen hyvä. Kaikille niille, jotka tarvitsevat hoitopaikkaa ensi vuoden alusta, on sellainen järjestynyt.

– Mutta uusien lasten sijoitusten jälkeen päivähoitoryhmät Turengissa ovat ihan täynnä. Tervakoskella on jonkin verran tilaa päiväkodeissa, samoin Turengin perhepäivähoidossa.

Kuntalisään maksatukseen muutos

Kotihoidon kuntalisän maksatukseen tulee ensi vuoden alusta lähtien muutos, joka koskee niitä perheitä, joissa useampi kuin yksi lapsi saa kuntalisää. Nämä perheet saavat alle kolmevuotiaan lapsen kuntalisän nykyiseen tapaan Kelan kautta, mutta sisarusosaa pitää hakea erikseen kunnasta.

– Muutos johtuu siitä, että meidän uusi järjestelmämme ei enää mahtunut Kelan maksatussopimukseen, Liisa Tonteri kertoo.

Tämä muutos koskee noin 50:tä perhettä.

Uusi päiväkoti vuonna 2016

Turengin päivähoitotilanteeseen on odotettavissa helpotusta tulevaisuudessa, sillä valtuusto päätti äskettäin aientaa uuden päiväkodin rakentamista yhdellä vuodella. Uuden päiväkodin on tarkoitus valmistua vuonna 2016.

Päiväkodin paikasta ei ole vielä päätöstä.

– Mietimme parhaillaan eri vaihtoehtoja, Tonteri sanoo.

Uusi päiväkoti korvaa Vaparin kaksi ryhmää, musiikkiopiston talossa toimivan ryhmän sekä Papintien Leikkivakan ryhmän. Lisäksi taloon sijoitetaan yksi uusi ryhmä. (HäSa)