Kanta-Häme

Kotihoidon ulkoistus karkasi lapasesta

Kotihoidon ulkoistus Kaurialan ja Myllymäen alueella ei ole käynnistynyt toivotulla tavalla.

Tilaajajohtaja Jukka Lindbergin mukaan etukäteen osattiin kyllä varautua siihen, että palveluntuottajan vaihdos tuo alkuvaiheessa ongelmia, mutta niitä on ollut odotettua enemmän.

Kilpailutuksen tuloksena kotihoidon palvelut Myllymäen ja Kaurialan alueella sekä Virpolan palvelutalossa on vuoden alusta alkaen hankittu Esperi Care oy:ltä.

Tarjouskilpailussa valintakriteereinä olivat lupaus asiakastyytyväisyydestä, lupaus asiakkaan toimintakyvyn ylläpidosta sekä palvelun hinta.

Sopimukseen sisältyy myös sanktioita, jos palveluntuottajan toiminta ei vastaa sopimusta. Kotihoidon asiakkaita Myllymäen ja Kaurialan alueella on noin 200.

Muutoksen yhteydessä kaupungin kotihoidon työntekijät siirtyivät kaupungin sisällä muihin työtehtäviin ja Esperi Care palkkasi Myllymäki-Kauriala –alueelle uudet työntekijät.

Lindberg sanoo, että muutosta valmisteltiin yhdessä Esperi Caren kanssa. Asiakkaille järjestettiin tiedotustilaisuuksia sekä jaettiin informaatiota. 

Muutos oli suuri, etenkin kun pitkäaikaiset ja tutut kaupungin työtekijät siirtyivät muihin tehtäviin. Tilalle tulivat uudet työntekijät, joiden tehtävänä oli oppia tuntemaan asiakkaat ja heidän toimintatapansa.

– Muutoksen aiheuttama palautteiden määrä on ollut yllättävän suuri ja palautteet ovat olleet aiheellisia.

Epäkohtia on korjattu

Palautetta on tullut mm. käymättä jääneistä asiakaskäynneistä, tekemättömistä työtehtävistä, hoitajien kiireestä, palveluntuottajan huonosta tavoitettavuudesta ja tiedonkulun ongelmista sekä siitä, että omahoitajaa ei oltu nimetty. 

– Nyt epäkohtiin on saatu jo korjauksia ja tilanne on tasaantunut. Haluamme kuitenkin kehittää toimintatapojamme tällaisessa muutostilanteessa, Lindberg vakuuttaa.

Kevään kuluessa kaupunki tekee Myllymäen ja Kaurialan alueen kotihoidossa asiakaskyselyn muutoksen vaikutuksista. Samanlainen tehdään myös Keinukamarissa, jossa palvelu siirtyi yksityiseltä kaupungille.

Lindberg toivoo, että mahdollisimman monet vastaisivat näihin kyselyihin.

– Haluamme palautetta niin hyvistä kuin huonoista asioista.

Esperi Care hyvittää kaupungille saamatta jääneet palvelut. Kaupunki arvioi mahdollisesti asiakkaille hyvitettävät maksut. (HäSa)