Kanta-Häme

Kotiseutuhengen puolestapuhuja

– Hämeenlinna-Seuran tärkein tehtävä on kannatella julkisessa keskustelussa kotiseutuhenkisyyttä, joka edistää kaupungin kehittämistä sen historiaa ja luonnonarvoja kunnioittaen, silti rohkeasti tulevaisuuteen katsoen, kiteyttää seuran puheenjohtaja Mikko Hieta.

– Keskeinen tavoite on myös kaupunkilaisten kohtaaminen tilaisuuksissa, retkillä ja luennoilla. Merkkivuotta halusimme juhlia tarjoamalla kaupunkilaisille maksuttoman teatteriesityksen. Eräs-teatterin esitys Soi laulu kotikaupungin kertaa menneiden vuosikymmenien tarinoita.

Hämeenlinna-Seuran perustamiseen tammikuussa 1945 johti kotiseutuhenkisten hämeenlinnalaisten pyrkimys kehittää kotikaupungin sivistyselämää ja toimia sodanjälkeisen raskaan ajan paineissa ”madaltuneen henkisen tason kohottamiseksi”, kuten yhdistyshankkeen isä lehtori Felix Seppälä asian ilmaisi.

Konkreettisiksi tavoitteiksi ensimmäinen hallitus asetti puheenjohtajansa, pormestari Arvi Kivikarin johtamana Hämeen vanhan linnan ja kruununmakasiinin saamisen niiden arvon mukaiseen käyttöön.

Tavoitteet toteutuivatkin sekä pyrkimykset koristaa kaupunkikuvaa julkisilla taideteoksilla. Kuvanveistäjä Aukusti Veuron veistos Vasikanjuottaja saatiin vuonna 1954 Taidemuseon edustan kadunpuoleista näkymää kaunistamaan.

Rakennussuojelu on ollut aina yksi seuran näkyvimpiä toimintamuotoja. Arvorakennusten puolesta taisteli sinnikkäästi tulisieluinen kotiseutumies, terveystarkastaja Einar Palmunen.

Taistelu vuodesta 1780 saakka torin ylälaitaan rakennetun ja 1900-luvun alusta kaupunkilaisten suosiota nauttineen Vainikaisen kahvilan kotitalon kohtalosta turhautti kotiseutuväen mieliä pitkään. Rakennus sai suojeluponnistuksista huolimatta väistyä Keskustalon tieltä vuonna 1963.

Onnekkaammin päättyneitä rakennussuojeluhankkeita ovat olleet vuonna 1978 toteutettu kamppailu Skogsterin rakennusryhmän säilyttämisestä sekä Pikkutorin alueen järjestötalon, Töyryn kulmatalojen ja Eteläkadun puutalorivin suojelun puolustaminen.

Seuran julkaisutoiminta alkoi Einar Palmusen aloitteesta kotiseutujulkaisun ensimmäisestä numerosta vuonna 1951. Seura julkaisi vuonna 2004 Kaupunki kuvissa -teoksen, jossa esiteltiin Hämeenlinnaa 1800-luvun lopulta 1930-luvun alkuun. Sarjaa on jatkettu kahdella kuvateoksella. Vuonna 2014 julkaistiin rovasti Kari Koivun puheista ja saarnoista koostuva kirja Aika ei koskaan sano näkemiin.

Seuran keskeisimpiä yhteistyökumppaneita ovat Hämeen Heimoliitto, Hämeenlinnan historiallinen museo, Hämeen Wanhan linnan kilta sekä kunnallishallinnon ja seurakunnan eri toimijat.

Hämeenlinna-Seuran ollessa vuoden 2014 Valtakunnallisten kotiseutupäivien pääjärjestäjän vastuullisessa tehtävässä yhteistyöverkostojen tärkeys korostui merkittävästi. HÄSA

Soi laulu kotikaupungin – kotiseutukierros kuvin, sanoin, sävelin Eräs-teatterissa lauantaina 11.4. klo 15 ja klo 17.30. Paikkavaraukset: 050 5538781. Vapaa pääsy paikan varanneille.

Päivän lehti

2.4.2020