Kanta-Häme

Kotitaloudet eivät ole vielä hyötyneet lainkaan sähkön hinnan laskusta

Sähkön markkinahinta on laskenut erittäin edulliseksi. Sähkön kulutus on laskenut ja ulkomailta tulvii Suomeen edullista sähköä.

Markkinahintojen uskotaan pysyvän pitkään edullisena. Paljon energiaa käyttävä teollisuus pyörii vajaalla teholla eikä näkyvissä ole tuotannon elpymistä.

– Näen, että sähkö pysyy edelleen edullisena. Hinnat saattavat jopa edelleen hieman laskea, sillä ei ole merkkejä talouden kasvusta, Skapat Energian liiketoimintajohtaja Ilkka Salonen sanoo.

Kotitaloudet eivät ole vielä vastaavasti hyötyneet sähkön markkinahintojen laskusta. Sähköyhtiöiden määräaikaisten sopimusten hinnat ovat laskeneet hieman, mutta eivät niin paljon kuin markkinahinnat. Eräät sähköyhtiöt ovat jopa korottaneet toimitusvelvollisuushintoja. Markkinahintojen ja pienkuluttajien hinnat ovat eriytyneet toisistaan.

Myyjät tarjoavat …kallista sähköään

Salonen pitää ilmiötä tyypillisenä sähkömarkkinoille. Sähkön pienkuluttajahinnat seuraavat viiveellä markkinahintoja.

– Sähkön myyjät ovat hankkineet etukäteen sähköä nykyistä markkinahintaa kalliimpaan hintaan.

Merkittävä osa sähköstä ostetaan etukäteen sähkötermiineinä. Pörssissä myydään nyt jopa vuoden 2019 sähköä. Sähkön hankintaa myös suojataan johdannaisilla.

– Toimitusvelvollisuushinnat laskevat vielä enemmän viiveellä kuin määräaikaisten sopimusten hinnat. Toimitusvelvollisuushinnat ovat myyjälle riski, josta monet myyjät haluaisivat eroon, Salonen sanoo.

Taantuma painoi teollisuuden sähkönkulutuksen laskuun vuonna 2008. Metsäteollisuuden kulutus on laskenut erittäin paljon.

Sähkön kulutuksen pienentyminen ei ole vahvistanut Suomen omavaraisuutta. Suomi tuo edelleen lähes viidenneksen kuluttamastaan sähköstä ulkomailta. Sähkön hinta on laskenut, koska muuallakin Pohjoismaissa teollisuus on taantumassa.

Suomeen tulvii tällä hetkellä sähköä Ruotsista. Torstaina yli viidennes Suomen kuluttamasta sähkötehosta eli noin 2 500 megawattia tuli Ruotsista.

Energiamarkkinaviraston mukaan kotitalouksien ostaman sähkön hinta ei ole vuodessa juuri muuttunut. Sähköveron korotus on nostanut hintoja suunnilleen yhtä paljon kuin energiahinnat ovat laskeneet. Kotitalouksien sähköveroa korotettiin vuoden vaihteessa.

Kaapelointi… nostaa hintoja

Kotitalouksien sähkölaskusta noin kolmannes on siirtohintoja ja kolmannes veroja. Sähkön hintaromahdus ei ole kuitenkaan laskenut siirtohintoja, vaikka siirtohintojen korotuksia perusteltiin energiahintojen nousulla. Sähköveron korotukset ovat pikemminkin nostaneet kotitalouksien laskuja.

Suomalaiset kuluttajat maksavat sähköstään eurooppalaisittain keskimääräistä hintaa. Energiamarkkinavirasto varoittaa sähkön siirtohintojen noususta. Maakaapelointi korottaa verotonta siirtohintaa keskimäärin viidenneksen. Joillakin alueilla siirtohinta saattaa nousta puolella. (HäSa)